Innovativ dansk teknologi skal hjælpe Malaysia med affaldsproblemer

DONG Energy indgår aftale med malaysiske Cenviro og sender et mobilt REnescience-anlæg til Malaysia for at teste, om der kan være et nyt eksportmarked for teknologien.
Under overværelse af Danmarks miljø- og fødevareminister har DONG Energy netop indgået en samarbejdsaftale med Cenviro, som er en af Malaysias største aktører inden for affaldshåndtering. Parterne skal nu sammen teste DONG Energy’s REnescience-teknologi, som ved hjælp af enzymer kan omdanne madrester og andre organiske dele af husholdningsaffaldet til biogas.

”Malaysia er et meget interessant marked for vores teknologi, da der er et stigende behov for at udnytte ressourcerne i de voksende affaldsmængder. Et REnescience-anlæg kan producere store mængder biogas af det meget våde malaysiske husholdningsaffald,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Størstedelen af Malaysias affald ender i dag på lossepladser. Det giver store miljøudfordringer og alle ressourcer i affaldet går til spilde. Samtidigt stiger affaldsmængderne – både i Malaysia og på globalt plan. Ifølge Verdensbanken vil verdens affaldsmængder i 2025 være steget med 70 % i forhold til 2012. Derfor er der behov for at finde nye løsninger til at håndtere affaldet.

Danske kompetencer

Danmarks miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, var med, da aftalen blev underskrevet. Han var i Malaysia for at tale med sin malaysiske ministerkollega om Danmarks erfaringer og kompetencer inden for affaldshåndtering.

”Danmark har i en årrække haft et tæt samarbejde med Malaysia om lovgivning på miljø- og affaldsområdet. Jeg er glad for, at der nu bliver taget spadestik til et samarbejde på kommercielt niveau. Malaysia arbejder hårdt på, at økonomien skal vokse under grønne hensyn, og aftalen kan forhåbentlig være med til at bringe Malaysia tættere på målet,” siger Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister.

Affald bliver i stigende grad set som en ressource frem for et problem. Og Danmark har nogle unikke kompetencer inden for affaldshåndtering.

“Affald kan genbruges og indgå i nye produkter. Det kan også omdannes til brændstof, varme eller anden form for energi. Moderne affaldshåndtering er ikke kun med til at forbedre miljøet. Man udnytter også en værdifuld ressource, som kan være med til at skabe udvikling og øge velstanden,” siger Dansk Industris miljøpolitiske chef, Karin Klitgaard.

Hvert land sit affald

Da indholdet i affald er meget forskelligt fra land til land, sender DONG Energy nu en mobil udgave af et REnescience-anlæg til Malaysia. Det mobile anlæg skal teste teknologiens potentiale i en malaysisk kontekst. Planen er, at DONG Energy vil sende det mobile anlæg videre rundt i Asien for at teste eksportmuligheder.

DONG Energy er i gang med at bygge det første REnescience-anlæg i fuld størrelse. Det kommer til at ligge nær Manchester i Storbritannien og vil kunne håndtere 120.000 tons affald om året. Anlægget forventes klar i begyndelsen af 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk