Grøn energi skal være billigere end fossil energi

Henrik Poulsen, CEO DONG Energy
Henrik Poulsen, CEO DONG Energy

Mere end 80 procent af verdens energiforsyning stammer fra kul, olie og gas. Der er bred enighed om, at CO2-udledning belaster vores klima, men det er stadig alt for billigt at forurene, fordi vi ikke har været i stand til at sætte en pris på CO2. Vi kan allerede se omkostningerne af vores manglende handling. Med den nuværende udledning forventer FN's Klimapanel, at den globale opvarmning allerede inden 2040 når 2 grader. 

Hvis det skal lykkes at få reduceret brugen af fossile brændsler og bremse den globale opvarmning, skal verden have uafhængig grøn energi, der er billigere end fossil energi. Det er en stor, men ikke umulig opgave. Det kræver bl.a., at priserne på vedvarende energi får et markant pres nedad. Det skal industrien sørge for. Samtidig skal det være dyrere at vælge de fossile løsninger, der forurener vores klima. Det skal politikerne sørge for, og de vil forhåbentlig tage et vigtigt skridt med en global klimaaftale i Paris. 

Vi skal udnytte de vedvarende energiressourcer, vi har, for at bremse den globale opvarmning og fremtidssikre de globale økosystemer for de kommende generationer. Men også for at blive mindre afhængig af at importere energi. Europa bør opbygge et mere uafhængigt energisystem, hvor vi udnytter vores egne naturressourcer og vores unikke kompetencer inden for vind-, vand- og solenergi. EU importerer omkring 90 procent af sin olie og omkring 65 procent af sin gas og bruger dermed omkring 400 milliarder euro på at importere fossile brændsler hvert år. Det ville give god mening at investere i vækst og jobskabelse inden for vedvarende energi i stedet.

Den hurtigst voksende energiteknologi i Europa er havvind. På kun to årtier har Europa installeret havvind nok til at levere strøm til 18 millioner europæere, og med EU-landenes nuværende planer om at opføre havmølleparker anslås det, at havvind kan dække det årlige elforbrug for 68 millioner europæere i 2020.

Men havvind er som flere andre vedvarende energiteknologier stadig ung og ved at modnes. Derfor koster energi fra havvind i dag mere end energi fra kul og gas. Og det skal vi ændre på. For faktum er, at det er nødvendigt at nedbringe omkostningerne, hvis vores grønne energi skal have en chance for at erstatte de fossile brændsler.

I DONG Energy arbejder vi hver dag benhårdt på at nedbringe omkostningerne på vedvarende energiformer som havvind og bioenergi. Vi har et strategisk mål om at nedbringe omkostningerne på havvind med 35-40 procent inden 2020, og vi er godt på vej. Men det er ikke nok, at energisektoren, som i dag står for omkring en tredjedel af de globale CO2udledninger, gør en stor indsats for at nedbringe omkostningerne. Vi har også brug for en global klimaaftale, hvor de store lande udstikker en global retning, der skaber stabile rammer for den grønne omstilling.

Hvis grøn energi skal være billigere end fossil energi, skal prisen for at udlede CO2 være på et niveau, der reelt reflekterer de belastninger, som de fossile brændsler påfører vores samfund. Hvis prisen på CO2 stiger til det niveau, man forventede, da man konstruerede det europæiske kvotehandelssystem, vil det øge prisen på el fra fossile brændsler til et niveau, hvor det er realistisk, at havvind kan matche prisen på fossile brændsler inden for en overskuelig fremtid.

Vi kender allerede de vedvarende energiløsninger, der skal til for at omstille de globale energisystemer. Det er først og fremmest vind-, vand- og solenergi suppleret med biomasse. Nu skal de ned i pris, og det skal være dyrere at forurene. 

Jeg håber, at verdens politiske ledere gennem en global klimaaftale ved COP21 vil gøre en indsats for, at det fremadrettet bliver for dyrt at vælge de energiteknologier, der forurener vores klima. Klimaet har brug for en global aftale, der kan understøtte omstillingen af vores energisystemer. Hvis politiske ledere, branchen, lovgivere og investorer skubber på, vil verden inden for de næste ti år opleve et stort gennembrud, hvor grøn energi bliver billigere end sort energi. Det vil skabe håb for de kommende generationer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk