Installation af transformerplatforme til Gode Wind 1 og 2 færdiggjort

Vi har nu nået endnu en vigtig milepæl i etableringen af havmølleparken Gode Wind 1 og 2: lørdag færdiggjorde DONG Energy installationen af de to transformerplatforme, der fremover vil omforme den strøm, som vindmøllerne i Gode Wind 1 og 2 producerer, fra Vekselstrøm til jævnstrøm med henblik på den videre transport.
Trine Borum Bojsen, som er adm. direktør for DONG Energy i Tyskland og ansvarlig for offshore-området, fortæller: "Det er det helt særlige ved dette projekt. Ved vores tidligere projekter har vi altid kun haft én transformerplatform. Men Gode Wind 1 og 2 er noget helt særligt på en række punkter: Med sine 97 vindmøller bliver Gode Wind 1 og 2 Tysklands største havmøllepark. Derfor får vi for første gang brug for at installere to platforme."

Konstruktionen af de to offshore-platforme fandt sted inden for den planlagte tidsramme. Begge transformerstationer er blevet testet på land, inden de blev taget i drift. Med bestillingen af to transformerplatforme hos producenten og en ukompliceret installationsplanlægning er det lykkedes DONG Energy at opnå betydelige besparelser. Virksomheden planlægger inden 2020 at reducere omkostningerne til sine havmølleparker med ca. 40 procent i forhold til 2012. Gode Wind 1 og 2 fungerer dermed som et forbillede for energivirksomheden, hvad angår etableringen af fremtidige havmølleparker. 

Samtidig med transformerplatformene installerede teamet fra DONG Energy de første kabler. Konstruktionen af fundamenterne blev igangsat i april i år. Der er allerede blevet installeret 42 stålrør og transition pieces. 


Med installationen af de to transformerplatforme og de første kabler er grunden lagt for etableringen af vindmøllerne. Havmølleparken Gode Wind 1 og 2 skal tages i drift i 2016. Den ligger cirka 33 km ud for de tyske øer Juist og Norderney.  Med en samlet ydelse på 582 megawatt vil de 97 vindmøller kunne levere grøn strøm til ca. 600.000 tyske husstande. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560