REnescience og China National Environmental Protection Corporation underskriver aftale

REnescience-teknologien kan hjælpe Kina med at skabe energi ud af affald.

Om CNEPC

China National Environmental Protection Corporation er en af de største kinesiske virksomheder inden for miljøbeskyttelse. Virksomheden har specialiseret sig inden for investering, opførelse og drift af affaldsbehandlingsprojekter, og er et datterselskab under China Energy Conservation and Environmental Protection Group (CECEP).

Om REnescience 

REnescience er en enzymbaseret teknologi, der omdanner usorteret husholdningsaffald til værdifulde produkter. Plast og metaller bliver effektivt adskilt og kan genbruges til produktion af nye produkter. Den organiske del omdannes til vedvarende energi. REnescience er en gennemprøvet teknologi.

Under et arrangement i Beijing har China National Environmental Protection Corporation (CNEPC) og DONG Energy’s datterselskab REnescience A/S underskrevet en hensigtserklæring (Memorandum of Understanding). Parterne bag hensigtserklæringen er enige om, at der er stort potentiale i at udnytte kinesisk affald og at REnescience-teknologien er en avanceret teknologi til at sortere affald og skabe værdi af affald. 

"Det er et meget positivt første skridt i retning af et muligt fremtidigt samarbejde. Vi kan med REnescience-teknologien hjælpe Kina med at skabe energi ud af affald," siger Vice President Henrik Maimann, DONG Energy.

Formålet med aftalen er at udvikle og fremme et rollemodel-koncept samt at gennemføre projekter i Kina, hvor fokus er på affaldssortering, at skabe energi af affald, og at genbruge affald. Det første skridt er, at parterne skal indgå en samarbejdsaftale om at gennemføre en forundersøgelse, som i sidste ende skal resultere i opførelsen af et anlæg med en kapacitet på fem ton pr. time. Anlægget skal baseres på DONG Energy's REnescience-teknologi og håndtere usorteret dagrenovation inden for kategorierne sortering, energiproduktion og genbrug.

Hensigtserklæringen er blevet underskrevet i kølvandet på 65-års-jubilæet for diplomatiske bånd mellem Kina og Danmark. De to landes regeringer har opfordret til samarbejde mellem myndigheder, institutioner og private virksomheder, og udviklingen af vedvarende energi er et af de vigtige elementer i samarbejdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk