DONG Energy har et rejsehold

DONG Energy har oprettet et nyt rejsehold med teknikere, der rykker ud, når der opstår komplicerede driftstop på havmøllerne eller ved behov for specialinspektioner.

Fakta

  • DONG Energy har i alt opført flere end 800 vindmøller til havs, med en samlet kapacitet på mere end 2.500 MW. 
  • Disse vindmøller leverer grøn strøm svarende til cirka syv millioner europæeres forbrug.

Havmøller skal snurre. Derfor kontrollerer, servicerer og arbejder Wind Power hver eneste dag på møllerne. Nu og da opstår situationer så komplicerede eller krævende, at de teknikere, der dagligt arbejder på møllerne, ikke har ressourcerne til at løfte opgaven. Det har Wind Power nu taget konsekvensen af. 

”Vi har oprettet et rejsehold, der fremover har ansvaret for at supportere sites med de mere komplicerede udfordringer, vi oplever på vores havmølleparker. De vil kunne rykke ud med kort varsel, så vi hele tiden sikrer os, at vi selv ved mere alvorlige driftstop, som fx skader på gear, sikkert og kosteffektivt kan reparere og sætte møllerne i drift igen,” siger Denis Nørnberg Andersen, der er Manager i Technical Support i DONG Energy Wind Power.

Holdet består indtil videre af i alt en teamleder og fire specialiserede teknikkere, der alle har mere end 10 års erfaring med at servicere vindmøller eller tilsvarende opgaver.

Med rejseholdet, har vi nedsat et hold, der har den tekniske viden og ressourcerne til at løse komplicerede opgaver, siger Lars Roesgaard Mose.

Vi arbejder i øst og i vest

Lars Roesgaard Mose, der er leder af rejseholdet, siger, at det især er de tekniske udfordringer samt den uforudsigelige hverdag, der gør dette job interessant.

”Den ene dag kan det være, vi skal afsted til Anholt Havmøllerpark for at inspicere et hovedleje, næste dag kan det være, vi skal afsted til en af vores britiske havmølleparker for at udskifte en gearkasse. Men fælles for alle opgaverne er, at vi med rejseholdet har nedsat et hold, der har den tekniske viden og ressourcerne til at løse komplicerede opgaver. Hermed optimeres driften af møllerne og nedetiden minimeres. Det er det, det hele handler om,” siger han.

Tid er derfor en af de afgørende årsager til, at Rejseholdet er oprettet. For hver dag en af de moderne vindmøller står stille, mister vi, hvad der svarer til et mellemstort femcifret beløb i tabt indtjening på grund af manglende produktion. Møllerne skal derfor ikke stå stille alt for lang tid, før det for alvor kan ses på bundlinjen.

Mere end 800 møller skal holdes i gang

For DONG Energy handler det om at have et hold kompetente medarbejdere, der er tilgængelige og kan rykke ud, når der er et behov.

I dag har DONG Energy mere end 800 møller i drift. De fleste af de møller bliver serviceret i samarbejde med vindmølleleverandørerne, da der i kontrakten med dem oftest indgår en serviceaftale, der dækker de første fem år. Men stadig flere møller bliver serviceret af DONG Energy i takt med, at serviceaftalerne ophører.

”I dag har vi en flåde af vindmøller, der er så stor, at det nu giver mening at gøre en særlig indsats for at håndtere alle udfordringer. Tidligere  købte vi ydelserne ude i byen til de enkelte opgaver, men nu giver det mening at trække opgaverne til os, sådan at vi også bevarer den viden og de kompetencer, der er nødvendige in-house,” siger Denis Nørnberg Andersen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk