"Ubåde" gennem snævre gader

38 meter lange og 300 tons tunge tanke lister sig af sted gennem Fredericias gade.

Store gastanke

De otte store tanke fremstilles af det belgiske firma G&G International. Tankene er alle 38,5 meter lange, har en diameter på 8,5 meter og har et volumen på 1.850 m3 og en vægt på hele 290 tons stykket. Samlet vil de otte tanke kunne rumme 12.000 m3 flydende gas. 

Tankene vil blive brugt til at oplagre butan- og propangas inden afskibning, samt midlertidig opbevaring af ”off-gas” – det vil sige gas, der ikke svarer til specifikationen for propan og butan. Vi udbygger råolieterminalen i Fredericia, så den er klar til, Hejre-feltet kommer i drift i den danske del af Nordsøen.

Hver centimeter på ruten er målt op. Signalanlæg, skilte og gadelys pilles ned, og der lægges køreplader ud. Og nogle få træer må fjernes og erstattes af nye, når transporten af gastanke til råolieterminalen i Fredericia er overstået. For det er gastanke, det handler om, selv om de gigantiske beholdere godt kunne minde om ubåde.

Fra lørdag til tirsdag aften bliver der transporteret otte tanke gennem byen.

”Ubåde” gennem snævre gader

Vigtig milepæl i vigtigt projekt

Transporten og placeringen af tankene markerer en vigtig milepæl i ombygningen af råolieterminalen, der om et par år skal modtage store mængder gas og olie fra Hejrefeltet.

”Ja, det er et vigtigt skridt. Tankene kan i alt rumme 12.000 m3 flydende gas, så dels er de vigtige for hele projektet, dels er de meget konkrete vidnesbyrd om, hvad det her handler om,” forklarer Construction Manager Jesper Hansen, der har fulgt transporten og indplacering af tankene fra nærmeste hold.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583