DONG Energy og Neste Oil går sammen om at udvikle vedvarende brændstof

DONG Energy og Neste Oil har indgået et samarbejde om udvikling af en omkostningseffektiv teknologi til fremstilling af vedvarende diesel- og flybrændstof baseret på restprodukter fra landbruget.  
Inbicon-demonstrationsanlægget i Kalundborg. Foto: DONG Energy
Inbicon-demonstrationsanlægget i Kalundborg. Foto: DONG Energy

Fakta

Om Neste Oil:
Neste Oil Corporation har specialiseret sig inden for raffinering og salg af lavemissionsbrændsler af høj kvalitet til transportsektoren. Virksomheden fremstiller en lang række olieprodukter og er verdens førende leverandør af vedvarende diesel. Neste Oil havde i 2013 en nettoomsætning på EUR 17,5 mia. og beskæftiger omkring 5.000 ansatte. Neste Oil er desuden noteret på NASDAQ OMX Helsinki.
 
Neste Oil er opført i Dow Jones Sustainability World Index og Ethibel Pioneer Investment Register og har i mange år været på Global 100-listen over verdens mest bæredygtige virksomheder. Ifølge Forest Footprint Disclosure (FFD) er Neste Oil en af de bedste virksomheder i olie- og gassektoren. Yderligere information: www.nesteoil.com
 
Om Inbicon:
Inbicon A/S udvikler teknologier til omdannelse og raffinering af blød lignocellulose-biomasse til brændstof, foder og biokemiske produkter. Virksomheden har drevet et pilotanlæg siden 2003, og i december 2009 blev det første Inbicon biomasseraffinaderi indviet i Kalundborg for at demonstrere teknologien. Anlægget omdanner hvedehalm til ethanol til brændsel, dyrefoder og ligninpiller til energiproduktion. Inbicon er et datterselskab af DONG Energy. 
 
Hvad er 1G og 2G?
1. generations bioethanol (1G) laves af stivelse og sukkerholdige råvarer som korn, fx hvede og majs, sukkerroer og sukkerrør. Det er råvarer, der først skal dyrkes på marken og derfor kræver et energiforbrug at dyrke. CO2 reduktionen er på mellem 35-90 pct. Størst reduktion er at finde ved ethanol udvundet fra sukkerrør i Sydamerika.
 
2. generations bioethanol (2G) laves af tørstofholdige råvarer som halm, træ og organisk affald fra landbruget, industrien og husholdningerne. Fordelen i forhold til første generation er, at det er affalds- og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille, og som ikke er potentielle fødevarer. CO2-reduktionen er på mellem 70-90 pct.
 
DONG Energy er kun involveret i produktion af 2. generations bioethanol
Neste Oil, verdens største producent af vedvarende højkvalitets-brændsler, er gået sammen med DONG Energy, en af Nordeuropas førende energiselskaber, om at udvikle en integreret proces til fremstilling af vedvarende diesel- og flybrændstof baseret på restprodukter fra landbruget. 

"Vi udvikler løbende vores Inbicon-teknologi med henblik på at udvide brugen af restprodukter fra landbruget. Vi kan nu fremstille cellulosesukker af høj kvalitet, der har flere anvendelsesmuligheder, og vi ser Neste Oil som en oplagt samarbejdspartner til udvikling af en teknologi, hvor cellulosesukkeret kan anvendes til fremstilling af vedvarende brændsler," siger Henrik Maimann, Vice President i DONG Energy.

"Neste Oil er i øjeblikket den eneste biobrændselproducent i verden, der kan fremstille vedvarende brændsler af høj kvalitet i industriel skala fra mere end ti forskellige råmaterialer. Øget brug af affalds- og restprodukt-baserede råmaterialer er et af vores vigtigste mål, og mikrobiel olie fremstillet af restprodukter fra træindustrien og landbruget, som f.eks. halm, er et af de råmaterialer, der potentielt kan anvendes i fremtiden," fortæller Lars Peter Lindfors, Neste Oils Senior Vice President, Technology.

"Vores samarbejde med DONG Energy er en fortsættelse af Neste Oils løbende forskning i mikrobiel olie, og en fælles teknologiudvikling vil støtte arbejdet med at udvikle teknologier til fremstilling af mikrobiel olie i industriel skala."

DONG Energy's Inbicon-teknologi vil blive anvendt i den første del af processen til at forbehandle biomasse og fremstille cellulosesukker, som kan konverteres til mikrobiel olie ved hjælp af Neste Oils teknologi. Mikrobiel olie kan anvendes som råmateriale til vedvarende brændsler af høj kvalitet såsom vedvarende diesel- og flybrændstof. 

Fælles teknologiudvikling

Neste Oil og DONG Energy har allerede afsluttet laboratorie- og pilotfasen, og teknologierne skal nu optimeres og afprøves i større skala. DONG Energy vil anvende Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg til at optimere resultatet af forbehandlingen af biomassen, så der opnås perfekt overensstemmelse med Neste Oils mikrobielle olieproces. Neste Oil har drevet et pilotanlæg til mikrobiel olie i Porvoo, Finland, siden 2012. 

"Med dette samarbejde får vi en partner til den videre udvikling af vores teknologi, og samtidig bliver Neste Oil i stand til at udvikle deres egen teknologi ved hjælp af vores produkt," siger Henrik Maimann. 

"DONG Energy's teknologi er lovende, og vi mener, at fælles teknologiudvikling er den bedste måde at finde en omkostningseffektiv metode til at fremstille vedvarende brændsler på grundlag af restprodukter fra landbruget," fortæller Lars Peter Lindfors.

Begge parter vil modtage støtte fra ERA-Net Plus BESTF-programmet i forbindelse med samarbejdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560