Sølvbryllup på Calorius 

Den 28. december kunne skibsassistenterne Per Maj og Torben Iversen fejre et usædvanligt jubilæum. I 25 år har de arbejdet sammen på DONG Energy's slæbebåd "Calorius".

Fakta

  • Besætningen på "Calorius" består af to skibsassistenter, en kaptajn, en overstyrmand, en maskinchef og en maskinmester.

  • Torben Iversen og Per Maj er skibsassistenter og har en fast rytme - de arbejder én måned om bord på "Calorius" og har fri én måned.

  • Torben Iversen er sikkerhedsrepræsentant om bord.

  • Per Maj er tillidsrepræsentant og medlem af bestyrelsen i Dansk Metals Maritime Afdeling.

  • "Calorius" henter kul fra Polen og sejler det til Studstrup-, Asnæs- eller Avedøreværket cirka én gang om måneden. Derudover har skibet også hentet træpiller fra Tyskland og de baltiske lande.

  • Når "Calorius" fragter kullet rundt i Danmark, bliver det lastet i pram ved Stigsnæs og "Calorius" sejler prammene til Studstrup-, Asnæs og Avedøreværket. DONG Energy har fire pramme udover slæbebåden "Calorius".

  • Udover at fragte kul bliver "Calorius" også brugt til at bugsere store kulskibe fra Polen, Rusland og Afrika det sidste stykke ind og ud af de danske havne.

  • "Calorius" blev renoveret i 2011. Styrehuset og beboelsen blev moderniseret, og "Calorius" gik fra at sejle på Heavy Fuel olie (tyk olie) til Marinegasolie (dieselolie), som er mere miljøvenlig, da der er mindre svovl i gasolien end i Heavy Fuel olien. 
Per Maj og Torben Iversen indledte makkerskabet på den nybyggede slæbebåd "Calorius" onsdag den 28. december 1988 i kulhavnen i Aarhus. De havde ikke tidligere sejlet sammen, men kendte hinanden fra fagforeningsarbejde. "Calorius" er DONG Energy's eneste slæbebåd, og den bliver brugt til at sejle fyldte kulpramme fra Stigsnæs Transithavn til Studstrup-, Asnæs- og Avedøreværket. Cirka én gang om måneden sejler "Calorius" til Polen og henter kullet selv. 

Udover at fragte kul bliver "Calorius" også brugt til at bugsere store kulskibe fra Polen, Rusland og Afrika det sidste stykke ind og ud af de danske havne. 

Gennem de 25 år har Per Maj og Torben Iversen haft fem forskellige kaptajner. På trods af forskellige ledere er skibet og de daglige arbejdsopgaver om bord stort set det samme som den gang tilbage i 1988. Begge skibsassistenter er enige om, hvad der er vigtigt i det langvarige samarbejde.

Humor krydrer arbejdsdagen 
Opskriften på det lange og gode makkerskab er en blanding af flere ting.

"Generelt er vi meget på bølgelængde. Vi ved, hvad hinanden mener uden egentligt at snakke om det. Og så har vi en fælles form for humor. Og det tror jeg, er ret vigtigt," siger Torben Iversen.

Per Maj tilføjer: "Jeg tror også, at det betyder meget, at vi begge sætter fagligheden i jobbet lige højt". 

Efter 25 år som kolleger og faste arbejdsmakkere kender de to skibsassistenter hinanden rigtig godt. De kender endda hinandens naboer og familierelationer og er på hinandens gæstelister til runde fødselsdage. Kammeratskabet er højt værdsat af begge.

Jubilarerne har før oplevet at blive sammenlignet med et ægtepar. Da de havde 12,5 års jubilæum på "Calorius" havde besætningen lavet en halv æresport af kobberrør og alskens dimser til dem.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk