Årsrapport for 2023 – stærkt underliggende resultat og strategisk fremdrift i et udfordrende år

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2023.

Årets driftsresultat (EBITDA) udgjorde 18,7 mia. kr. EBITDA eksklusive nye partnerskaber og annulleringsomkostninger udgjorde 24,0 mia. kr., hvilket var højere end vores udmeldte forventninger på 20-23 mia. kr.

EBITDA fra havvindmølleparker blev mere end fordoblet til 20,2 mia. kr. i 2023 på grund af øget produktion fra Hornsea 2 og Greater Changhua 1 og 2a, og fordi den negative effekt af prissikringer i 2022 ikke blev gentaget i 2023.

EBITDA i 2023 var påvirket af en hensættelse på 9,6 mia. kr. til annulleringsomkostninger relateret til vores beslutning om ikke at gå videre med udviklingen af Ocean Wind 1-projektet. Herudover indregnede vi nedskrivninger på 26,8 mia. kr. i 2023. Hovedparten af disse (19,9 mia. kr.) vedrørte Ocean Wind 1.

Nettoresultatet udgjorde -20,2 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) lå på -14 %. Nettoresultat og ROCE eksklusive nedskrivninger og annulleringsomkostninger udgjorde henholdsvis 14,9 mia. kr. og 12,9 %.

Som en del af den kapitalmarkedsopdatering, vi offentliggjorde tidligere i dag, har bestyrelsen besluttet ikke at udbetale udbytte for regnskabsårene 2023-2025. Herefter er det målsætningen at genoptage udbyttebetalingerne.

I 2024 forventes EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler og annulleringsomkostninger at udgøre 23-26 mia. kr., og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 48-52 mia. kr.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:
"På trods af et år med stærk underliggende fremgang var 2023 et år med betydelige udfordringer for Ørsted. Vores finansielle resultater blev påvirket negativt af de nedskrivninger, vi foretog af vores havvindprojekter i USA i tredje kvartal 2023, og af hensættelsen til annulleringsomkostninger relateret til vores beslutning om ikke at gå videre med udviklingen af havvindprojektet Ocean Wind 1.

Vi har nøje gennemgået de omstændigheder, der har ligget til grund for vores beslutning om ikke at gå videre med udviklingen af Ocean Wind 1-projektet, og vi er i gang med at implementere erfaringerne i vores forretningsmodel for at reducere risiciene ved at udvikle og gennemføre projekter. På trods af de kortsigtede udfordringer oplevede vi en stærk fremdrift og et stærkt underliggende momentum i 2023. Vi leverede stærke driftsresultater i 2023 med et justeret EBITDA lidt over vores forventninger og med opnåelse af flere vigtige milepæle. Indtjeningen fra vores havvindmølleparker er mere end fordoblet i forhold til sidste år, og i 2023 tog vi endelig investeringsbeslutning på tre store havvindprojekter med en samlet kapacitet på 4,5 GW i henholdsvis Storbritannien, USA og Taiwan.

Vi har i dag fremlagt en opdateret forretningsplan, der inkluderer en strategisk ambition om at opnå en installeret kapacitet på 35-38 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030, baseret på en omfattende gennemgang af vores portefølje. Vi har revideret vores portefølje for at prioritere vækstmuligheder med det største potentiale for værdiskabelse og samtidig reducere risiciene ved at udvikle og gennemføre vores projekter. Vi er fortsat optimistiske med hensyn til fremtiden for industrien for vedvarende energi, og vi er overbeviste om, at vi kan være en vigtig bidragsyder i forhold til at sætte skub i udbygningen af vedvarende energi i de kommende år."

Finansielle hovedtal for 2023:

Mio. kr.

4. kvartal 2023

4. kvartal 2022

%

2023

2022

%

EBITDA

(686)

6.696

n.a.

18.717

32.057

(42 %)

- Nye partnerskaber

317

77

312 %

4.324

10.993

(61 %)

- Annulleringsomkostninger

(9.621)

0

n.a.

(9.621)

0

n.a.

- EBITDA ekskl. nye partnerskaber og
annulleringsomkostninger

8.618

6.619

30 %

24.014

21.064

14 %

Periodens resultat

(284)

(329)

(14 %)

(20.182)

14.996

n.a.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

6.170

20.915

(70 %)

28.532

11.924

139 %

Bruttoinvesteringer

(13.039)

(9.826)

33 %

(38.509)

(37.447)

3 %

Frasalg

1.861

983

89 %

1.542

25.636

(94 %)

Frie pengestrømme

(5.008)

12.072

n.a.

(8.435)

113

n.a.

Rentebærende nettogæld

47.379

30.571

55 %

47.379

30.571

55 %

FFO/justeret nettogæld

28,6 %

42,7 %

(14 %-p)

28,6 %

42,7 %

(14 %-p)

ROCE

(14,2 %)

16,8 %

(31 %-p)

(14,2 %)

16,8 %

(31 %-p)

Offentliggørelse af årsresultat og kapitalmarkedsopdatering 
I forbindelse med offentliggørelsen vil Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, og Rasmus Errboe, midlertidig koncernøkonomidirektør i Ørsted, præsentere årsresultatet og give en kapitalmarkedsopdatering den 7. februar kl. 13.00.

Mødet kan følges live her: Ørsted full-year results 2023 and Capital Markets Update (getvisualtv.net)

Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før kapitalmarkedsopdateringen på Investors | Ørsted (orsted.com)

Telepressemøde
Der vil blive afholdt et telepressemøde for journalister onsdag den 7. februar 2024 kl. 9.00, hvor der vil være mulighed for at høre mere og stille spørgsmål om kapitalmarkedsopdateringen og årsresultatet for 2023.

Telefonnumre til telepressemødet:

Danmark: 89 87 50 45
Storbritannien: +44 20 3936 2999
Adgangskode: 421285

Tilmeld dig her, hvis du ønsker at deltage i telepressemødet: NetRoadshow

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger