Ørsted overtager det fulde ejerskab af Sunrise Wind, hvis projektet vinder i New Yorks fjerde havvindauktion

Ørsted har underskrevet en aftale med Eversource om at købe Eversources ejerandel på 50 % af Sunrise Wind, en havvindmøllepark på 924 MW, som skal levere strøm til New York. Købet er betinget af, at Sunrise Wind vinder i New Yorks igangværende fjerde havvindauktion, at en OREC-kontrakt (Offshore Wind Renewable Energy Certificate) underskrives med New Yorks energimyndighed, NYSERDA, at de komplette transaktionsaftaler indgås, at anlægs- og driftsplanen godkendes, samt at relevante myndighedsgodkendelser opnås.

Hvis Sunrise Wind ikke er blandt vinderne af auktionen, vil den eksisterende OREC-kontrakt på Sunrise Wind blive annulleret i henhold til den amerikanske delstats krav, og Ørsteds og Eversources 50/50-joint venture om Sunrise Wind fortsætter i så fald uændret. I så fald vil man i joint venturet overveje det videre forløb. Hvis projektet foreløbigt erklæres som vinder i auktionen, vil der blive forhandlet en ny kontrakt med NYSERDA i henhold til de opdaterede vilkår for det aktuelle udbud. 

Som det mest modne havvindmølleprojekt i New Yorks  udviklingsportefølje forventes det, at Sunrise Wind-projektet, hvis det vinder i New Yorks fjerde havvindudbud, vil stå færdigt i 2026, hvilket vil bidrage til at New York kan nå sit mål om 70 % vedvarende energi inden 2030. 

Sunrise Winds design er blevet gennemgået og godkendt af alle relevante delstatsmyndigheder, og projektet har indgået alle væsentlige aftaler med leverandører og projektspecifikke aftaler om arbejdskraft, så opførelsen kan påbegyndes kort tid efter tildelingen. De endelige myndighedstilladelser forventes at falde på plads i løbet af sommeren. 

David Hardy, Ørsteds regionsdirektør for Amerika, siger: 

"Efter en grundig gennemgang af risici i vores amerikanske portefølje er vi komfortable med at overtage det fulde ejerskab af Sunrise Wind, hvis projektet vinder i New Yorks fjerde havvindudbud. Det er en værdiskabende mulighed for Ørsted og den bedste vej fremad for projektet."

Han fortsætter: "Sunrise Wind vil blive vores tredje havmøllepark ud for USA’s nordøstlige kyst efter South Fork og Revolution Wind, som allerede er under opførelse. Det nordøstlige USA er i stigende grad vigtigt for Ørsted i kraft af disse projekter, gode havne, en kompetent arbejdsstyrke og en god forsyningskæde. Vi er i gang med at bygge en fremtidig hub for havvind, som vil være strategisk for Sunrise Wind, hvis projektet er blandt vinderne, og for kommende udbud i regionen, og det bidrager til, at vi kan differentiere os og reducere risiciene ved kommende bud og projekter."   

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger