Delårsrapport for de første ni måneder af 2023 – beslutning om at stoppe udviklingen af Ocean Wind 1 og Ocean Wind 2, endelig investeringsbeslutning om Revolution Wind og nedskrivninger på 28,4 mia. kr.

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2023.

Driftsresultatet (EBITDA) for de første ni måneder udgjorde 19,4 mia. kr. EBITDA eksklusive nye partnerskaber udgjorde 15,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Indtjeningen fra havvindmølleparkerne udgjorde 13,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 6,8 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, og var positivt påvirket af øget produktion fra Hornsea 2 og Greater Changhua 1 og 2a og af, at den negative effekt af prissikringer i 2022 ikke blev gentaget.

Som følge af negative indvirkninger forårsaget af forsinkelser i forsyningskæden, stigende renter og den manglende OREC-justering på Sunrise Wind har vi indregnet nedskrivninger på 28,4 mia. kr. i delårsrapporten for de første ni måneder af 2023. Hovedparten heraf (19,9 mia. kr.) vedrører vores amerikanske havvindprojekt Ocean Wind 1.

Nettoresultatet udgjorde -19,9 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) lå på -14 %. Nettoresultat og ROCE eksklusive nedskrivninger udgjorde henholdsvis 8,5 mia. kr. og 13 %.

Vores tidligere udmeldte EBITDA eksklusive nye partnerskaber for 2023 forbliver uændret på 20-23 mia. kr., når man ikke medregner en hensættelse på ca. 8-11 mia. kr. vedrørende potentielle kontraktmæssige annulleringsomkostninger, der foretages som følge af vores beslutning om ikke at gå videre med Ocean Wind 1. Som følge af ændrede tidsplaner på tværs af vores projektportefølje og de ophørte investeringer i Ocean Wind 1 forventes vores bruttoinvesteringer for 2023 nu at udgøre 40-44 mia. kr., hvilket er en reduktion på 4 mia. kr.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første ni måneder af 2023:
"Vi er tilfredse med, hvordan vores driftsaktiver har præsteret i de første ni måneder af 2023, hvilket har drevet en tilfredsstillende udvikling i vores indtjening. Vores driftsresultat (EBITDA) eksklusive nye partnerskabsaftaler steg med 1 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år, og indtjeningen fra vores havvindmølleparker er mere end fordoblet i forhold til sidste år.

Den nuværende markedssituation med udfordringer i forsyningskæden, forsinkelser af projekterne og stigende renter har været udfordrende for vores havvindprojekter i USA, især for vores Ocean Wind 1-projekt, hvilket har medført betydelige nedskrivninger i tredje kvartal af 2023.

Som en del af en løbende gennemgang af vores havvindportefølje i USA har vi derfor besluttet ikke at gå videre med Ocean Wind 1 og Ocean  Wind 2 projekterne. Samtidig har vi truffet endelig investeringsbeslutning om Revolution Wind-projektet på 704 MW. Projektet er dermed overgået til konstruktionsfasen og forventes fremadrettet at have en attraktiv værdiskabelse.

Med udgangspunkt i den udfordrede portefølje i USA og de nuværende markedsvilkår har vi iværksat en lang række tiltag for at sikre vores kapitalstruktur og kreditvurdering og for at forbedre vores konkurrenceevne og værdiskabelse."

Finansielle hovedtal for de første ni måneder af 2023:

Mio. kr.

Q3 2023

Q3 2022

%

9M 2023

9M 2022

%

EBITDA

9.173

12.317

(26 %)

19.403

25.361

(23 %)

- Nye partnerskaber

4.007

9.346

(57 %)

4.007

10.916

(63 %)

- EBITDA ekskl. nye partnerskaber

5.166

2.971

74 %

15.396

14.445

7 %

Periodens resultat

(22.562)

9.355

n.a.

(19.898)

15.325

n.a.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

9.796

(11.309)

n.a.

22.362

(8.991)

n.a.

Bruttoinvesteringer

(9.204)

(14.417)

(36 %)

(25.470)

(27.621)

(8 %)

Frasalg

1.735

22.459

(92 %)

(319)

24.653

n.a.

Frie pengestrømme

2.327

(3.267)

n.a.

(3.427)

(11.959)

(71 %)

Rentebærende nettogæld

42.892

45.701

(6 %)

42.892

45.701

(6 %)

FFO/justeret nettogæld

20,9 %

35,3 %

(14 %-p)

20,9 %

35,3 %

(14 %-p)

ROCE

(13,7 %)

24,4 %

(38 %-p)

(13,7 %)

24,4 %

(38 %-p)

Telekonference
I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten for de første ni måneder af året vil der blive afholdt en telekonference (på engelsk) for investorer og analytikere onsdag den 1. november 2023 kl. 14.00.

Danmark: 78 76 84 90
International: +44 203 769 6819
USA: +1 646 787 0157 

PIN: 994005

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på:Ørsted | Interim report for the first nine months of 2023 (eventcdn.net)  

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
https://orsted.com/financial-reports

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger