Ørsted forventer nedskrivninger af sin portefølje i USA – udviklingen af projekterne fortsætter

Som led i den fortsatte modning og gennemgang af sine igangværende amerikanske havvindprojekter frem mod at der træffes endelig investeringsbeslutning, har Ørsted vurderet, hvordan de samlede negative  indvirkninger fra forsyningskæden, manglende fremdrift i forhandlingerne om investeringsskattefradrag (ITCs) samt stigende renter påvirker virksomhedens amerikanske portefølje.

Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind er negativt påvirket af en række forsinkelser i forsyningskæden. Ørsted har konkluderet, at der er en stadigt stigende risiko for, at disse leverandører ikke vil kunne leve op til deres forpligtelser og aftalte tidsplaner. Dette vil kunne skabe følgevirkninger, som vil nødvendiggøre fremtidige remobiliseringer for at kunne færdiggøre installationen af vores projekter, potentiel udskydelse af indtægter, yderligere omkostninger og andre konsekvenser for business casen på det enkelte projekt. Disse forsinkelser vil medføre nedskrivninger på op til 5 mia. kr., forudsat at der ikke sker yderligere negative udviklinger i forsyningskæderne på disse projekter.

Derudover har vi ikke oplevet den forventede fremdrift i dialogen med føderale stakeholdere om yderligere investeringsskattefradrag på Ocean Wind 1 og Sunrise Wind. Vi fortsætter dialogen med føderale stakeholdere for at kvalificere os til investeringsskattefradrag på mere end 30 %. Lykkes vi ikke med dette, vil det kunne føre til nedskrivninger på op til 6 mia. kr. De endelige, mulige nedskrivninger vil blive besluttet på baggrund af en sandsynlighedsvægtet vurdering af mulighederne for at opnå yderligere investeringsskattefradrag.

Derudover er de lange renter i USA steget, hvilket påvirker vores amerikanske havvindprojekter og visse landvind- og solprojekter. Forbliver renterne på det aktuelle niveau ved udgangen af tredje kvartal, vil det medføre nedskrivninger på ca. 5 mia. kr.

Nedskrivningerne på Ocean Wind 1, Sunrise Wind, Revolution Wind, South Fork Wind, Block Island Wind Farm og flere amerikanske landvind- og solprojekter vil blive indregnet i vores delårsrapport for de første ni måneder af 2023.

Ørsteds portefølje af igangværende amerikanske havvindprojekter opfylder ikke vores mål for værdiskabelse set ud fra et livscyklusperspektiv, men vi er fortsat overbeviste om, at porteføljen set ud fra et fremadskuende perspektiv vil være inden for 150-300 basispoint spread to WACC.

Justeret for de forventede nedskrivninger fastholder vi vores mål om et gennemsnitligt afkast af investeret kapital (ROCE) på cirka 14 % i perioden 2023-2030. 

Ørsted fortsætter med at udvikle sine projekter

Ørsted vil fortsætte med at udvikle sine igangværende havvindprojekter, bl.a. ved at indhente endelige myndighedsgodkendelser og lokale tilladelser og samarbejde med leverandører for at afhjælpe forsinkelser, samt ved at fortsætte dialogen med myndighederne for at forsøge at kvalificere sig til et investeringsskattefradrag på mindst 40 % på alle projekter.

Vi vil arbejde henimod at træffe endelig investeringsbeslutning om Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind frem mod udgangen af 2023 eller i begyndelsen af 2024. Såfremt der træffes endelig investeringsbeslutning, forventer Ørsted nu at idriftsætte Ocean Wind 1 i 2026.

David Hardy, Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika i Ørsted, siger: "Det amerikanske marked for havvind er fortsat attraktivt på lang sigt. Vi vil fortsætte med at arbejde sammen med vores interessenter og undersøge alle muligheder for at forbedre vores igangværende projekter, bl.a. gennem fortsat dialog om investeringsskattefradrag, OREC-justeringer og andre tiltag, der påvirker business casen."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2023 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2023.

Telekonference med ledelsen

Til investorer og analytikere: Ørsted afholder en telekonference for investorer og analytikere i morgen, onsdag den 30. august, kl. 8.00-8.55 med Mads Nipper, administrerende direktør, Daniel Lerup, koncernøkonomidirektør, og David Hardy, regionsdirektør for Amerika. Se telefonnumre nedenfor.

For medier: Mads Nipper, administrerende direktør, Daniel Lerup, koncernøkonomidirektør, og David Hardy, regionsdirektør for Amerika, afholder en telekonference for medierne i morgen kl. 9.00-9:45. Se telefonnumre nedenfor.

Telekonference for investorer og analytikere kl. 8.00-8.55
Tilmelding sker via dette link.
Telefonnumre:
Danmark: 89 87 50 45
USA: +1 646 664 1960
Storbritannien: +44 20 3936 2999
En liste over internationale telefonnumre kan tilgås her.
Adgangskode: 982431

Telekonference for medierne kl. 9.00-9.45 
Tilmelding sker via dette link.
Telefonnumre:
Danmark: 89 87 50 45
USA: +1 646 664 1960
Storbritannien: +44 20 3936 2999
En liste over internationale telefonnumre kan tilgås her.
Adgangskode: 253003

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Vedhæftninger