Ørsted forventer et EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler på 21,1 mia. kr. for 2022. Forventningerne til EBITDA for 2023 ligger på 20-23 mia. kr. eksklusive nye partnerskabsaftaler

Ørsted offentliggør sit driftsresultat (EBITDA) for 2022 baseret på sin foreløbige og ureviderede årsrapport.

Det har været et år med usædvanlige markedsvilkår, ikke mindst de meget volatile energipriser og en markant stigning i inflationen. På trods af dette opnåede vi et resultat (EBITDA) for 2022, der ligger inden for vores senest udmeldte forventninger fra 3. november 2022 og over de først udmeldte forventninger til året.

EBITDA inklusive nye partnerskabsaftaler forventes at udgøre 32,1 mia. kr. i 2022, vores højeste EBITDA nogensinde, hvoraf overskuddet fra de delvise frasalg på 50 % af Hornsea 2 og Borkum Riffgrund 3 udgør 11,0 mia. kr. i alt.

EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler forventes at lande på 21,1 mia. kr., en stigning på 5,3 mia. kr. sammenlignet med 2021. Vi fik gavn af vores alsidige portefølje og opnåede markant højere indtjening fra vores landvind- og solenergiforretning, vores kraftvarmeværker og vores gasaktiviteter end forventet i begyndelsen af året, mens indtjeningen i Offshore faldt. Det uventede fald i Offshore skyldtes primært negative effekter fra prissikringer og forsinkelser på konstruktionen af vores Hornsea 2 og Greater Changhua 1 & 2a-projekter.

Foreløbigt og urevideret EBITDA

Mia. kr.

2022

2021

Koncern-EBITDA

32,1

24,3

7,8

Koncern-EBITDA ekskl. nye partnerskaber

21,1

15,8

5,3

   Offshore

19,6

18,0

1,6

     - Nye partnerskaber

11,0

8,5

2,5

     - EBITDA ekskl. nye partnerskaber

8,6

9,5

(0,9)

   Onshore

3,6

1,3

2,3

   Bioenergy & Other

8,6

4,7

3,9

   Øvrige

0,2

0,2

0

Nedskrivning af Sunrise Wind
Som følge af projektspecifikke forhøjede anlægsomkostninger, en hidtil uset omkostningsinflation og hurtigt stigende renter i 2022 vil vi foretage en nedskrivning på 2,5 mia. kr. af Sunrise Wind, vores amerikanske udviklingsprojekt inden for havvind, hvor vi har en ejerandel på 50 %.

Forventninger til EBITDA for 2023
EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler forventes i 2023 at ligge på 20-23 mia. kr. Vores forventninger til EBITDA antager en markant højere indtjening i Offshore, uændret niveau i Onshore og en markant lavere indtjening i Bioenergy & Other sammenlignet med 2022.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, siger:
"I et år med usædvanlige markedsvilkår, ikke mindst de meget volatile energipriser og en markant stigning i inflationen, er vi glade for at opnå et rekordhøjt resultat (EBITDA) for 2022, der ligger inden for vores senest udmeldte forventninger og over de først udmeldte forventninger til året. Sammensætningen af og udviklingen i vores indtjeningsmiks var dog væsentligt anderledes end forventet og viste endnu engang værdien af at have en alsidig portefølje.

Vi forventer, at indtjeningen fra vores idriftsatte anlæg til vedvarende energi vil stige betydeligt i 2023 og bidrage til at opnå et EBITDA eksklusive nye partnerskaber på 20-23 mia. kr., og vi forbliver overbeviste om, at vi kan nå vores langsigtede finansielle mål og vækstambitioner."

Daniel Lerup, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger
”Vi har i løbet af året set negative påvirkninger fra risikoafdækning i form af at have prissikret en større mængde el end vi producerede, fra regnskabsmæssig ineffektivitet af risikoafdækninger samt forsinkelser på Hornsea 2 og Greater Changhua 1 & 2a, hvilket ikke er tilfredsstillende. Som modsvar til de utilsigtede konsekvenser af risikoafdækningen har vi etableret og er i gang med at implementere en ny ramme for risikostyring for at reducere volatiliteten fra finansielle instrumenter og få den forudsigelighed i indtjeningen tilbage, som er en naturlig del af vores kontraktbaserede og regulerede aktiviteter.”

Præsentationsmaterialet kan findes på https://orsted.com/q4-conference-call-presentation.

Telekonference for investorer og analytikere
I forbindelse med offentliggørelse af det foreløbige resultat for 2022 og forventningerne til 2023 vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere fredag den 20. januar 2023 kl. 8.00.

Telefonnumre til telekonferencen:

Danmark: 78 76 84 90
Storbritannien: +44 203 769 6819
USA: +1 646 787 0157

PIN: 994005

Telekonferencen kan følges live på https://orsted-events.eventcdn.net/events/conference-call-january-2023

Telepressemøde
For at uddybe dagens udmelding nærmere og besvare spørgsmål om det foreløbige resultat for 2022 og forventningerne til 2023 vil der blive afholdt et telepressemøde for journalister fredag den 20. januar 2023 kl. 9.00.

Telefonnumre til telepressemødet:

Danmark: 78 73 78 92
Storbritannien: +44 33 0551 0203

Adgangskode: Ørsted

Ørsted offentliggør sin årsrapport for 2022 onsdag den 1. februar 2023.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om at opnå en nettoudledning på nul godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger