Polen tildeler kontrakter til Baltica-havvindmølleparkerne

De polske energimyndigheder har tildelt differencekontrakter til havvindmølleparkerne Baltica 3 og Baltica 2 med en samlet kapacitet på op til 2,5 GW. Baltica 3 og 2 vil bidrage væsentligt til Polens grønne omstilling, accelerere udviklingen af den lokale forsyningskæde og fremme den økonomiske aktivitet i mange år fremover.

Havvindmølleparken Baltica – det største havvindprojekt i den polske del af Østersøen, som består af de to faser Baltica 3 og Baltica 2 – kom i dag et stort skridt nærmere en realisering, da de polske energimyndigheder tildelte projektet en differencekontrakt (CfD) på maksimalt PLN 319,60/MWh i overensstemmelse med den forordning, som den polske klima- og miljøminister har udstedt, og den polske havvindlov. Dermed bekræftes det, at havvindmølleparken Baltica er blevet valgt til første fase af Polens ambitiøse udbygningsprogram for havvind.

Med en samlet kapacitet på 2,5 GW vil Baltica 3 og 2 kunne producere grøn strøm til fire millioner husstande i Polen.

I februar 2021 underskrev Ørsted og PGE en aftale om at indgå et 50/50-joint venture til udvikling, opførelse og drift af Baltica 3 og 2, som skal udvikles af de bagvedliggende investeringsenheder. Med forbehold for den endelige indgåelse af joint venture-aftalen og Ørsted og PGE’s endelige investeringsbeslutninger kan Baltica 3-fasen (op til 1 GW) blive idriftsat i 2026, mens Baltica 2-fasen (op til 1,5 GW) kan idriftsættes inden 2030. Tildelingen af differencekontrakten forudsætter endelig godkendelse af EU Kommissionen.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger: ”Kontrakten til Baltica 3 og 2 er en stor milepæl for polsk havvind og for Ørsted og PGE’s fælles ambitioner i Polen. Når joint venture-aftalen er gennemført, glæder vi os meget til at levere disse vigtige infrastrukturprojekter og til at hjælpe Polen med at udnytte de store, grønne energiressourcer i Østersøen. Havvindindustrien kommer til at spille en nøglerolle i Polens omstilling til grøn strøm og har potentiale til at skabe tusindvis af arbejdspladser i landet.”

Wojciech Dąbrowski, administrerende direktør for PGE Capital Group, siger:  "Formanden for det polske energitilsyns beslutning bringer havvindprogrammet og havvindmølleparken Baltica tættere på at blive en realitet. Polsk havvind har nu et solidt fundament, der kan udvikles på, og det er en prioritet for PGE Capital Group. I vores kontraktansøgning præsenterede vi også, hvordan vi agter at gennemføre vores investeringer i havvindmølleparker som førende i denne nye industri i Polen. Vi vil arbejde dedikeret på at styrke den lokale forsyningskæde.

Polens køreplan for havvind
I Polens energipolitik frem mod 2040 fremhæves havvind som en central teknologi, der kan gøre Polen til en lavemissionsøkonomi, og Polens havvindlov beskriver landets ambitioner for havvind: I dag har Polen ingen havvindkapacitet, men fremover forpligter landet sig til at installere 3,8 GW inden 2030 og op til 11 GW inden 2040, og analyser viser et potentiale på op til 28 GW i polsk farvand inden 2050. Det vil gøre Polen til det største marked for havvind i Østersøområdet og bidrage væsentligt til Europa-Kommissionens mål om 300 GW havvindkapacitet i europæiske farvande inden 2050 for at nå EU’s mål om klimaneutralitet.  

Den polske brancheforening ’Polish Wind Energy Association’ vurderer, at realiseringen af målene for havvindkapacitet, som er fastsat i havvindloven, vil åbne for investeringer i størrelsesordenen 29 milliarder euro.

Flere polske virksomheder er allerede aktive i havvindindustrien som leverandører af kabler, fundamenter, kraner og fartøjer til installation og service af havvindmøller. Desuden har polske havne i Østersøområdet potentiale til at blive knudepunkter for installation, service og vedligeholdelse af havvindmølleparker.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.dk

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil