Ørsted og PGE etablerer 50/50-joint venture for Baltica 2 og 3

Ørsted og PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ('PGE') har underskrevet en aftale om at etablere et 50/50-joint venture, der skal udvikle, opføre og drive to havvindprojekter i Østersøen, som tilsammen har en potentiel kapacitet på op til 2,5 GW.

Ørsted vil tegne nye aktier, der udgør 50 % af den samlede aktiekapital i PGE’s to havvindprojekter Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. (‘Baltica 3’) og Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp z o.o. (‘Baltica 2‘). Baltica 3 har en kapacitet på ca. 1 GW, og Baltica 2 har en kapacitet på ca. 1,5 GW. Tegningskursen for de nyligt udstedte aktier i Baltica 2 og 3 vil beløbe sig til i alt PLN 657 millioner.

Begge projekter er berettiget til at blive inkluderet i Polens tildelingsrunde for havvindprojekter i 2021, hvor en kapacitet på i alt 5,9 GW forventes tildelt. Baltica 3 er det mest fremskredne af de to projekter, og det vil kunne blive idriftsat i 2026.

Transaktionen er betinget af myndighedernes godkendelse og forventes afsluttet i første kvartal af 2021.

Martin Neubert, kommerciel direktør samt viceadministrerende direktør i Ørsted, siger:

”Polen har vist sig som den nye pioner inden for havvind i Østersøen, og vi er meget glade for at komme ind på det polske marked med dette joint venture med PGE. Med denne transaktion bliver Ørsteds enestående erfaring med at udvikle og opføre store havvindmølleparker kombineret med PGE’s omfattende viden om og erfaring med det polske elmarked og dets lovgivningsmæssige rammer. Vores nye joint venture er stærkt engageret i at indfri den polske regerings ambitiøse planer for udbygning af havvind.”

Wojciech Dąbrowski, koncernchef i PGE Polska Grupa Energetyczna, siger:

“Havvind er en fantastisk mulighed for den polske økonomi og polske entreprenører. Det skønnes, at mere end 100 indenlandske virksomheder med succes kan involveres i udviklingen, opførelsen og driften af vindmølleparker i den polske del af Østersøen. Det polske klima- og miljøministerium vurderer, at den potentielle kapacitet for havenergi i Østersøen vil være ca. 11 GW i 2040, og at den anslåede samlede værdi af investeringerne vil være op til PLN 160 milliarder. Østersøens potentiale for at tiltrække investeringer i havvind er enormt, og det er årsagen til, at vi vil trække på hinandens erfaringer og sammen forberede driftsfasen af begge projekter, især med tanke på PGE’s ambitiøse planer for havvind. Det er vores mål er at have installeret mindst 6,5 GW i 2040.”

Rasmus Errboe, Senior Vice President og Head of Region Continental Europe, siger:

“Den polske regerings mål om at tildele 11 GW i 2027 er et ideelt udgangspunkt for at omstille det polske energisystem og skabe et nyt industrielt center for havvind i Østersø-regionen. Vi ser i høj grad frem til denne rejse sammen med PGE. Sammen vil vi investere betydeligt i at udnytte de vedvarende energiressourcer i Østersøen og samtidig skabe økonomisk aktivitet, sætte gang i den lokale forsyningskæde og etablere en industri i Polen, der potentielt kan skabe tusindvis af arbejdspladser inden for produktion, drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker.”

Monika Morawiecka, direktionschef i PGE Baltica, siger:

”Vi ser frem til at lancere et fælles projekt om at opføre havvindmølleparkerne Baltica 2 og Baltica 3 sammen med Ørsted. De to projekter, vi vil udvikle sammen, er blandt de mest fremskredne havvindprojekter i Polen. De kommer til at forsyne 4 millioner polske husstande med grøn energi, og de vil fortrænge mere end 8 millioner tons CO2 om året. PGE’s andel af CAPEX for Baltica 2 og 3 repræsenterer en stor investering i Polens energiomstilling.”

Som en del af aftalen er Ørsted og PGE blevet enige om at etablere rammer, som gør begge parter i stand til effektivt at integrere og udnytte hinandens styrker og ekspertise. Kombinationen af Ørsteds store ekspertise inden for havvind og PGE's erfaring med det polske elmarked vil skabe et markedsførende partnerskab, der er godt positioneret til at levere den største portefølje af havvindprojekter i tildelingsrunden i 2021. Som en del af samarbejdet vil Ørsted udbygge sin fysiske tilstedeværelse i Polen betydeligt.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Tom Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
alban@orsted.dk


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil