Ørsted påklager afgørelse fra Skattestyrelsen om dansk beskatning af to havvindmølleparker i Storbritannien

Ørsted har i dag modtaget en administrativ afgørelse fra Skattestyrelsen med krav om dansk beskatning i 2015 og 2016 af selskabets britiske havvindmølleparker Walney Extension og Hornsea 1. Skattestyrelsens krav udgør 5,1 mia. kr. samt renter på 1,5 mia. kr.

Ifølge afgørelsen skal Ørsted beskattes i Danmark af de to havvindmølleparkers fulde fremtidige værdi, uanset at havvindmølleparkerne er udviklet, ejes og drives af britiske datterselskaber i Ørsted-koncernen og i forvejen beskattes i Storbritannien. Afgørelsen medfører tillige, at beskatningstidspunktet fremrykkes, idet Ørsted ifølge Skattestyrelsen skal beskattes af den fremtidige værdi, længe før havvindmølleparkerne var opført.

Ørsted er uenig i afgørelsen og vil påklage den til Landsskatteretten. Ørsted vil endvidere tage skridt til at sikre, at de danske og britiske skattemyndigheder indleder forhandlinger for at undgå, at Ørsted dobbeltbeskattes, om nødvendigt ved at sagen afgøres af et uafhængigt voldgiftspanel.

Marianne Wiinholt, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger:
”Skattestyrelsens afgørelse beror på en klar misforståelse af risici og værdiskabelse i vores forretningsmodel for udvikling, konstruktion og drift af havvindmølleparker. Allerede tilbage i 2015 bad vi de danske og britiske skattemyndigheder om at afklare beskatningsretten mellem de to lande, så havvindmølleparkerne ikke ville blive dobbeltbeskattet. De danske skattemyndigheder afbrød imidlertid forhandlingerne og har ikke siden ønsket at genoptage dem.”

Måtte den endelige afgørelse af sagen medføre forøget dansk beskatning, kan sagen, uanset en modsvarende effekt i Storbritannien, potentielt have en negativ NPV-effekt på op til 4 mia. kr. på grund af beløbs- og tidsmæssige forskelle i beskatning mellem Danmark og Storbritannien.

Ørsted vil anmode Skattestyrelsen om henstand med betaling af skatten, indtil sagen er afgjort.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om Skattestyrelsen vil søge skatteansættelsen af andre af Ørsteds havvindmølleparker genoptaget.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det forventede investeringsniveau, Ørsted har meldt ud for 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.


 

 

Vedhæftet fil