Ørsteds nye administrerende direktør bliver Mads Nipper

Bestyrelsen har i dag udnævnt Mads Nipper til administrerende direktør og koncernchef for Ørsted fra den 1. januar 2021. Mads Nipper er i dag administrerende direktør og koncernchef for Grundfos.

Udnævnelsen sker som følge af Henrik Poulsens beslutning om at fratræde sin stilling som administrerende direktør for Ørsted senest den 31. januar 2021. Denne beslutning blev offentliggjort den 15. juni 2020.

Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen siger:

"På bestyrelsens vegne er jeg meget glad for at kunne præsentere Mads Nipper som Ørsteds nye administrerende direktør. Med udgangspunkt i en klar vision om bæredygtighed har Mads i løbet af de seneste seks år stået i spidsen for en meget vellykket omstilling af Grundfos, som har styrket virksomhedens markedsposition i et stadig mere konkurrencepræget marked og forbedret de finansielle resultater væsentligt. Med Mads Nippers store fokus på bæredygtighed og den grønne dagsorden, stærke personlige lederskab, store ledelseserfaring og fremragende resultater fra førende globale virksomheder er bestyrelsen overbevist om, at han er den rette person til at lede Ørsted i den næste fase af vores spændende rejse."

Mads Nipper, Ørsteds nye administrerende direktør og koncernchef, siger:

"Den udfordring, vi står over for i forhold til at omstille verdens energisystemer fra fossile brændstoffer til vedvarende energi for at undgå de katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne, er mere presserende end nogensinde før og kræver en indsats i alle dele af samfundet. Som et af verdens fem største selskaber inden for vedvarende energi og med en klar ambition om at gå forrest i den globale energiomstilling er Ørsted i en unik position til at gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne. Jeg glæder mig meget til at blive en del af teamet i Ørsted og til at fortsætte Ørsteds succesfulde rejse hen mod at blive en af fremtidens globale ledere inden for vedvarende energi."

Mads Nipper tiltræder den 1. januar 2021. Henrik Poulsen fortsætter som administrerende direktør og koncernchef indtil den 31. december 2020. For at sikre en god overlevering vil Henrik Poulsen fungere som særlig rådgiver for Mads Nipper indtil den 31. januar 2021.

Mads Nippers kompensationspakke er i overensstemmelse med Ørsteds vederlagspolitik og omfatter en fast grundløn på 15 mio. kr., som også dækker pension, en årlig kontant variabel bonus på 0-30 % af den årlige faste løn med en target-bonus på 15 % samt et langsigtet aktiebaseret honorar med et mål på 20 % af den årlige faste løn. For at deltage i den langsigtede aktiebaserede vederlagsordning skal den administrerende direktør eje aktier i Ørsted som beskrevet i vederlagspolitikken. I 2021 vil det samlede honorar ved realisering af target-bonus være ca. 20 mio. kr.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

CV for Mads Nipper

Køn:                Mand
Alder:              54
Nationalitet:   Dansk
Uddannelse:  Cand.merc. i International Business, Handelshøjskolen i Aarhus, 1991

Tidligere stillinger:

2014 - 2020:   Administrerende direktør og koncernchef, Grundfos A/S
1991 - 2014:   LEGO, senest Chief Marketing Officer og Executive Vice President samt medlem af Management Board

Bestyrelsesposter:

  • Næstformand, Dansk Industri
  • Næstformand for bestyrelsen, Danish Crown
  • Medlem af Advisory Board, Axcel

  
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil