Delårsrapport for første halvår 2020 - Stærkt første halvår

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2020. Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 9,8 mia. kr., en stigning på 11% i forhold til samme periode sidste år.

Indtjeningen fra producerende hav- og landvindmølleparker steg med 17% til 8,2 mia. kr. som følge af øget elproduktion fra Hornsea 1, Lockett og Sage Draw samt høje vindhastigheder. 

Nettoresultatet udgjorde 2,5 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) udgjorde 11%.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion steg fra 82% til 88%.

Vores forventninger til EBITDA er uændrede i forhold til forventningerne i delårsrapporten for første kvartal 2020, og vi fastholder dermed vores forventninger til EBITDA på 16-17 mia. kr. i 2020. Vi reducerer vores forventninger til bruttoinvesteringer med 2 mia. kr. til 28-30 mia. kr. i 2020 grundet en tidsforskydning af betalinger.  

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:
”Til trods for de omfattende sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19 har Ørsted formået at fastholde en stabil drift og stærk indtjening. Vores hav- og landvindmølleparker har kørt med en rådighed inden for det normale niveau.

De europæiske elmarkeder har dog været negativt påvirket af COVID-19, især det britiske, drevet af en lavere efterspørgsel på el. Den negative effekt på vores indtjening i andet kvartal var ca. 150 mio. kr. En begrænset effekt som ikke ændrer vores forventninger til helåret.

Vores anlægsprojekter er i det store hele gået som planlagt, både i Europa, Asien og USA. Det område af vores portefølje, der har været mest påvirket af COVID-19, er byggeriet af offshore transformerstationerne til Hornsea 2 og Greater Changhua 1 & 2a. Disse bliver bygget på to skibsværfter i Singapore, som har været lukket i to måneder på grund af COVID-19. Arbejdet er nu langsomt startet op igen på de to skibsværfter. Selvom vi stadig forventer at kunne færdiggøre begge projekter inden for vores budget og tidsplan, ser vi en øget risiko for forsinkelser specielt af Hornsea 2. Vi forventer, at eventuelle forsinkelser samlet set vil have en begrænset effekt på projekternes økonomi.

Vi har i løbet af andet kvartal opnået væsentlige strategiske resultater.

Vi underskrev en langsigtet elkøbsaftale (CPPA) med det taiwanske selskab TSMC, der er verdens største producent af halvledere. TSMC vil aftage hele produktionen fra vores havvindmøllepark Greater Changhua 2b & 4 på 920MW, hvilket gør aftalen til den største af sin art nogensinde inden for vedvarende energi.

I USA præsenterede myndigheden Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) deres udkast til en supplerende miljøredegørelse, 'Supplemental environmental impact statement', i juni. Den supplerende miljøredegørelse er en vurdering af de samlede forventede miljøpåvirkninger fra havvindprojekter langs den amerikanske østkyst og udstikker rammerne for branchens fremtidige udvikling. Vi afventer fortsat tidsplanerne for godkendelsesprocessen for vores amerikanske projekter. Vi forventer at få mere klarhed om dette i løbet af andet halvår.

På demonstrationsprojektet Coastal Virginia på 12MW i USA, som vi er ved at opføre for Dominion Energy, har vi både installeret monopælfundamenter og turbiner i juni. Vindmølleparken er den første nogensinde i amerikansk føderalt farvand.

Vi idriftsatte landvindmølleparken Plum Creek på 230MW i Nebraska tidligere end forventet og inden for budgettet, og opnåede finansiering fra vores 'tax equity'-samarbejdspartnere.

Vi købte solenergiprojektet Muscle Shoals på 227MWac, som ligger i Alabama. Når projektet efter planen står færdigt i tredje kvartal 2021, bliver det den største solpark i det sydøstlige USA.

Ørsted  har sammen med Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina og SAS stiftet et nyskabende partnerskab – ’Green fuels for Denmark’ – for at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer.

Sammen med ni partnere har vi sikret støtte til brintprojektet WESTKÜSTE 100 som det første stor-skala brintprojekt i Tyskland under rammerne af Reallabor. WESTKÜSTE 100 er vores tredje brintprojekt som er blevet tildelt offentlig støtte, og vi er meget spændte over mulighederne for at støtte den tunge industri og tung transport med grønne alternativer baseret på brint.

Verden befinder sig fortsat i en sundhedskrise, der har alvorlige konsekvenser for mange menneskers liv og levebrød over hele verden samt for globale og lokale økonomier. I denne udfordrende tid fortsætter Ørsted med at fokusere på sine medarbejderes og deres familiers helbred og trivsel, samtidig med at vi understøtter en stabil elforsyning på de markeder, hvor vi driver virksomhed. Vores forretningsmodel og organisation har vist sig at være meget robust, og vi har fortsat fuld tillid til selskabets evne til at indfri både sine kortsigtede og langsigtede resultatmål. Vi oplever fortsat stor politisk og offentlig opbakning til at fortsætte den grønne omstilling, og Ørsteds langsigtede vækstmuligheder har aldrig været bedre.”

Finansielle hovedtal for andet kvartal og første halvår 2020:

mio. kr. Q2 2020 Q2 2019 %   H1 2020 H1 2019 %
EBITDA 2.956 3.625 (18%)   9.761 8.755 11%
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter (809) 1.093 n.a.   2.537 3.732 (32%)
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter (16) (18) (11%)   (44) (61) (28%)
Periodens resultat (825) 1.075 n.a.   2.493 3.671 (32%)
Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.197 7.510 9%   7.769 7.392 5%
Bruttoinvesteringer (3.757) (3.368) 12%   (9.065) (7.267) 25%
Frasalg 45 (11) n.a.   52 2.667 (98%)
Frie pengestrømme 4.485 4.131 9%   (1.244) 2.792 n.a.
Rentebærende nettogæld 22.272 4.980 347%   22.272 4.980 347%
FFO/justeret nettogæld 23% 58% (35%p)   23% 58% (35%p)
ROCE 11% 29% (18%p)   11% 29% (18%p)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Allan Bødskov Andersen
99 55 95 52                 99 55 79 96

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 12. august 2020 kl. 14.00.

Danmark: 78 15 01 10
Storbritannien: + 44 333 300 9035
USA: + 1 844 625 1570

Telekonferencen kan følges live på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/fm7kbt6i


Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:

www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0


Delårsrapporten kan downloades fra:

www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Om Ørsted
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer