Ørsted iværksætter aktietilbagekøb til afdækning af incitamentsprogrammer

Ørsted’s bestyrelse har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram og herved udnytte generalforsamlingsbemyndigelsen fra 20. maj 2016 til at købe egne aktier, jf. selskabslovens § 198.

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at afdække Ørsted’s forpligtelser under selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer.

Periode for programmet
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 29. april 2020 til og med 12. maj 2020. I denne periode vil Ørsted tilbagekøbe aktier efter ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Vilkår for aktietilbagekøbet

 • Ørsted kan købe op til 84.000 stk. aktier, svarende til 0,02% af den nuværende aktiekapital i Ørsted, dog er det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, 66 mio. kr.
   
 • Købskursen pr. aktie skal være den officielle kurs på købstidspunktet med en tilladt afvigelse på op til 10%.
   
 • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der på handelstidspunktet overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på den markedsplads, hvor købet gennemføres.
   
 • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde af Ørsted’s aktier, der er blevet handlet på den markedsplads, hvor købet gennemføres, inden for de 20 seneste handelsdage, der går forud for købstidspunktet.
   
 • Ørsted har valgt Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (’Nordea ’) som lead manager for programmet. Som lead manager træffer Nordea alle handelsbeslutninger og gennemfører aktietilbagekøbet inden for de ovenfor nævnte rammer uafhængigt af Ørsted.
   
 • Ørsted kan til enhver tid afslutte programmet.

             
Ørsted vil ugentligt udsende en koncernmeddelelse om transaktioner foretaget under programmet.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil