INDFRIELSESMEDDELELSE – Ørsted indfrier hybridobligationer

EUR 600 mio. subordinerede hybridobligationer med forfald i 3015

ISIN: XS1227607402

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.

Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S) (’Ørsted’) giver hermed uigenkaldelig meddelelse til ejere af Ørsteds EUR 600 mio. 3,0% hybridobligationer med forfald i 3015, hvor EUR 76.283.000 er udestående (ISIN: XS1227607402) (’Obligationerne’) om indfrielse af den fulde udestående hovedstol i henhold til klausul 6(f) (Redemption for a minimum outstanding principal amount) i Obligationernes vilkår  (Terms and Conditions).

Obligationerne vil blive indfriet den 7. februar 2020 (’Indfrielsesdagen’) sammen med betaling af påløbne renter fra (og inklusiv) den 6. november 2019 til (men eksklusiv) Indfrielsesdagen og eventuelle udestående betalinger (outstanding payments) i overensstemmelse med Obligationernes vilkår samt regler og procedurer i Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking S.A.

Indfrielsesbeløbet for Obligationerne, der udbetales til ejerne heraf på Indfrielsesdagen udgør EUR 76.864.276,46, hvilket omfatter hovedstolen på EUR 76.283.000 og påløbne men ikke betalte renter frem til Indfrielsesdagen på EUR 581.276,46. Udstående Betalinger udgør EUR 0.

Som følge af indfrielsen vil Obligationerne blive annulleret og notering af og handel med Obligationerne på Luxembourg Stock Exchange’s regulerede marked vil ophører med virkning fra Indfrielsesdagen.

Denne uigenkaldelige indfrielsesmeddelelse er afgivet den 7. januar 2020 i henhold til klausul 6(g) i Obligationernes vilkår.


For yderligere information, kontakt venligst:

Treasury & Funding
Kasper Kiim Jensen
+45 99 55 50 31
kaskj@orsted.dk

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil