Ørsted indleder forhandling om salg af 25 % af Ocean Wind til Public Service Enterprise Group (PSEG)

Ørsted og Public Service Enterprise Group (PSEG) – et førende energiselskab med et forsyningsselskab, der betjener 2,3 mio. elkunder i New Jersey – indleder eksklusivforhandlinger med henblik på, at PSEG kan blive egenkapitalinvestor i Ørsteds Ocean Wind-projekt. Med forbehold for forhandlinger om en joint venture-aftale, due dilligence og nødvendige regulatoriske godkendelser vil PSEG købe 25 % af Ocean Wind.

Ocean Wind er et havvindprojekt på 1.100 MW, som fra sin placering ca. 25 kilometer ud for kysten ved Atlantic City skal levere ren strøm til mere end en halv million husstande i New Jersey.  Med forbehold for godkendelse og endelig investeringsbeslutning forventes Ocean Wind at blive sat i drift i 2024.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69
alban@orsted.dk 

 

Vedhæftet fil