Delårsrapport for første halvår 2019: Stærkt første halvår med tildeling af to store havvindprojekter i USA

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2019. Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 8,8 mia. kr., svarende til en stigning på 2% i forhold til første halvår 2018, og vi er godt på vej til at indfri vores forventninger for året.

Indtjeningen fra vores producerende havvindmølleparker steg med 18%, drevet af opstart af produktionen fra nye producerende vindmølleparker. Derudover har vores landvindforretning bidraget positivt til udviklingen siden sidste år sammen med højere indtjening på trading relateret til afdækning af vores energieksponeringer, samt solide marginer i vores gasportefølje. Dette blev delvist modsvaret af højere projektudviklingsomkostninger, det positive resultat af en voldgiftssag om gaskøb i 2018 og en midlertidig negativ effekt af vores gas på lager på grund af det betydelige fald i gaspriserne i første halvår 2019.

Den grønne andel af produktionen steg fra 71% til 82%.

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 29 %, svarende til en stigning på 6 procentpoint i forhold til første halvår 2018.

Vores forventninger til 2019 er uændrede i forhold til forventningerne i årsrapporten for 2018. EBITDA, eksklusive nye partnerskaber, forventes at være på 15,5-16,5 mia. kr., og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 21-23 mia. kr.


Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen siger:

”2019 har indtil videre været et rigtigt godt år for Ørsted. Driftsresultatet for første halvår udgør 8,8 mia. kr., hvilket svarer til vores forventninger og betyder, at vi er godt på vej mod at opfylde vores forventninger til året på 15,5-16,5 mia. kr.

Vi blev valgt som foretrukken tilbudsgiver i auktioner i både New Jersey med vores Ocean Wind-projekt (1,1 GW) og New York med vores Sunrise Wind-projekt (880 MW), som vi ejer i et joint venture med Eversource. Hvis vi træffer endelige investeringsbeslutninger, forventes havvindmølleparkerne at stå færdige i 2024. Vi er meget tilfredse med, at vi har fået tildelt disse projekter, og som pionerer i den globale havvindindustri er vi godt på vej til at nå vores ambition om en havvindkapacitet på 15 GW inden udgangen af 2025.

I juni indviede vi officielt havvindmølleparken Borkum Riffgrund 2 i Tyskland, og i juli idriftsatte vi landvindmølleparken Lockett i USA tidligere end forventet.

I juni købte vi Willow Creek i South Dakota i USA – et landvindprojekt på 103 MW, som er klar til at blive opført. Projektet forventes at blive idriftsat i fjerde kvartal 2020 og betyder, at vi udvider vores aktiviteter på Southwest Power Pool-markedet, der dækker det centrale USA.

Vi har i løbet af det seneste årti gennemført en af de mest ambitiøse grønne omstillinger i den globale energibranche, styret af vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi og vores stærke ønske om at opfylde Paris-aftalen og FN’s mål for bæredygtig udvikling. Vi er på rette kurs mod at nå vores mål om at sænke CO2-intensiteten fra vores energiproduktion med 98% i 2025, hvilket vil betyde, at den stort set vil være CO2-fri.

Vi tager nu det næste vigtige skridt i vores strategi om at reducere vores CO2-udledning med et nyt mål, der dækker den indirekte CO2-udledning for vores forretning, hvilket primært vedrører salg af naturgas og fossilbaseret el i vores kundeforretning samt de varer og tjenesteydelser, vi bruger til opførelse af vindmølleparker. Vi vil reducere vores indirekte udledning med 50% i 2032 i forhold til 2018.

For yderligere at reducere CO2-udledningen i vores drift, offentliggør vi i dag et nyt mål om at udskifte alle vores firmabiler, der kører på fossile brændstoffer, med elbiler senest i 2025.

Vi er fortsat meget tilfredse med selskabets driftsmæssige og finansielle resultater, og vi fortsætter med at styrke vores position som globalt førende inden for grøn energi.”


Finansielle nøgletal for andet kvartal og første halvår 2019:

mio. kr.Q2 2019Q2 2018%H1 2019H1 2018%
EBITDA3.6253.07918%8.7558.5982%
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter1.09387625%3.7323.908(5%)
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter(18)(19)(5%)(61)(11)455%
Periodens resultat1.07585725%3.6713.897(6%)
Pengestrømme fra driftsaktivitet7.5103.293128%7.3922.895155%
Bruttoinvesteringer(3.368)(3.109)8%(7.267)(5.180)40%
Frasalg(11)(14)(21%)2.667821225%
Frie pengestrømme4.131170n.a.2.792(1.464)n.a.
Rentebærende nettogæld4.9804.6038%4.9804.6038%
FFO/justeret nettogæld (sidste 12 måneder)58%44%13%p58%44%13%p
ROCE (sidste 12 måneder)29%23%6%p29%23%6%p

 


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Daniel Lerup
99 55 95 52                 99 55 97 22

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 8. august 2019 kl. 14.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/201908H1/

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
https://orsted.com/finansielle-rapporter

Delårsrapporten kan downloades fra:
https://orsted.com/finansielle-rapporter


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.300 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer