Taiwan offentliggør indfødningstarif for 2019

Taiwans økonomiministerium har i dag offentliggjort indfødningstariffen for havvindprojekter, der underskriver elkøbsaftale med Taipower i 2019.

Udviklere kan vælge imellem en fast 20-årig tarif på TWD 5.516 (cirka EUR 157) pr. MWh eller en differentieret tarif på TWD 6.279,5 (cirka EUR 178) pr. MWh i de første 10 år og TWD 4.142,2 (cirka EUR 118) pr. MWh i de efterfølgende 10 år.

Der indføres et produktionsloft:

  • 100 % af indfødningstariffen opnås for produktion op til 4.200 årlige fuldlasttimer (load-faktor på 48 %).
  • 75 % af indfødningstariffen opnås for produktion fra 4.200 til 4.500 årlige fuldlasttimer (load-faktor fra 48 % til 51 %).
  • 50 % af indfødningstariffen opnås for produktion over 4.500 årlige fuldlasttimer (load-faktor over 51 %).

         
Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør, Ørsted Offshore, siger:

"Vi tager til efterretning, at tariffen falder 6 % sammenlignet med 2018-tariffen, ligesom vi noterer os, at der er indført et loft for årlige fuldlasttimer. Produktionsloftet har en væsentlig negativ effekt, fordi det vil forhindre optimal og effektiv udnyttelse af vindmølleparken. Derudover stiller det havvindprojekter langt fra land ringere end kystnære projekter, som ikke påvirkes af dette loft.

"Vi vil nu arbejde tæt sammen med leverandørkæden for at afbøde den negative effekt af produktionsloftet og den lavere indfødningstarif med henblik på at gøre projekterne investerbare."

Greater Changhua 1 og 2a har udsigt til ekstraordinært høje omkostninger, idet der skal etableres en lokal forsyningskæde i stor skala, netinfrastrukturen på land skal styrkes, og havvindmølleparkerne skal opføres, drives og vedligeholdes under udfordrende site- og vejrforhold.

I de kommende uger vil Ørsted samarbejde med de taiwanske myndigheder og lokale interessenter om at opnå vigtige, udestående projektmilepæle, herunder at opnå etableringstilladelse, færdiggøre leverandørkædeplanen og få elkøbsaftalen på plads.

Ørsteds bestyrelse vil gennemgå og træffe beslutning om investeringscasen, når vi har klarhed over resultatet af  kontraktgenforhandlingerne med leverandørerne, og når vi kan konstatere, at relevante projektmilepæle kan nås i tide, så Changhua 1 og 2a eventuelt kan blive idriftsat i 2021 som oprindeligt planlagt.

Om Ørsted i Taiwan

  • I april 2018 tildelte Taiwan Ørsted retten til at tilslutte 900 MW havvind fra Greater Changhua 1 og 2a til Taiwans elnet. Såfremt Ørsted får de relevante tilladelser og træffer endelig investeringsbeslutning, vil Ørsted opføre de 900 MW i 2021.
  • I juni 2018 fik Ørsted tildelt retten til at opføre yderligere 920 MW havvind i Taiwan på sine sites Changhua 2b og 4. Changhua 2b og 4 bliver opført i 2025, såfremt Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om projekterne i 2023.
  • Ørsteds Greater Changhua-havvindprojekter har en samlet potentiel kapacitet på 2,4 GW. I alt er omkring 1,8 GW øremærket til udbygningen i 2021 og 2025, og de resterende ca. 0,6 GW kan deltage i fremtidige auktioner.
  • Ørsted er også medejer af Taiwans første havvindprojekt i kommerciel skala, Formosa 1, som bliver udvidet fra de nuværende 8 MW til 128 MW i 2019.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og driver mere end 1.100 havvindmøller. Ørsteds samlede, installerede kapacitet inden for havvind er på ca. 5,6 GW, og yderligere 3,4 GW er under opførelse. Derudover har Ørsted sikret sig rettighederne til at bygge ca. 1 GW havvindkapacitet i USA i 2023, ca. 1,1 GW i Tyskland i 2025 og ca. 1,8 GW i Taiwan. Ørsteds ambition er at have installeret en samlet, global havvindkapacitet på 15 GW i 2025.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
+45 99 55 97 22
danil@orsted.dk 

Vedhæftet fil