Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 1. november 2018 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 29 af 1. november 2018. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 1. november 2018 til og med 15. november 2018 købe op til 110.000 stk. egne aktier, svarende til 0,03% af Ørsted’s nuværende aktiekapital. Det maksimale samlet vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er dog 51 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

HandelsdagTilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskursBeløb kr.
I alt seneste meddelelse 64.671  429,89  27.801.497,35
6:  08-11-2018 11.970451,075.399.345,01 
7:  09-11-2018  9.200453,61  4.173.254,32 
8:  12-11-2018  0  -  0,00 
9:  13-11-2018 15.867453,80 7.200.384,31 
10:  14-11-2018  8.292458,79   3.804.278,39 
Akkumuleret for handelsdag 1-10110.000439,81 48.378.759,37

Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet, da det maksimale antal aktier på 110.000 stk. er tilbagekøbt.

Pr. dags dato ejer Ørsted 335.904 stk. aktier á nominelt 10 kr. i Ørsted, svarende til 0,08% af det samlede antal udstedte aktier.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet er angivet i det vedhæftede bilag.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35
danil@orsted.dk


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner kunderne med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.900 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer