Delårsrapport for 1. kvartal 2018. Stærk start på året. Opjustering af forventningerne til 2018.

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2018. I perioden opnåede vi et driftsresultat (EBITDA) på 5,5 mia. kr., hvilket er 68% højere end i 2017.

Vi har øget andelen af vedvarende energi fra 56% i 1. kvartal 2017 til 68% i 1. kvartal 2018. 

Udvikling i finansielle nøgletal i 1. kvartal 2018: 

  • Resultatet fra vores idriftsatte havvindmøller steg med 51% til 3,2 mia. kr., hvilket primært skyldes den øgede produktion fra havvindmølleparkerne Walney Extension, Race Bank og Burbo Extension samt højere vindhastigheder, især i Storbritannien
  • Driftsresultatet i Bioenergy & Thermal Power blev fordoblet som følge af højere spreads, højere varmeproduktion og biokonverteringen af Skærbækværket
  • Afkastet af den investerede kapital (ROCE) steg til 27% i 1. kvartal 2018 sammenlignet med 17% i 1. kvartal 2017
  • Nettoresultatet steg med 150% til 3,0 mia. kr.
  • Vi opjusterer vores forventninger til EBITDA for 2018 fra 12-13 mia. kr. til 12,5-13,5 mia. kr. Opjusteringen skyldes en stærk driftsmæssig start på året samt et positivt udfald af en voldgift om en gaskøbskontrakt. 

Administrerende direktør Henrik Poulsen siger:
”Vi har haft en stærk start på året med en god indtjening fra havvindforretningen, hvor EBITDA næsten blev fordoblet i forhold til 1. kvartal 2017. Som følge af en driftsmæssig stærk start på året og et positivt udfald af en voldgift om en gaskøbskontrakt har vi forhøjet vores forventninger til EBITDA med 0,5 mia. kr. til 12,5-13,5 mia. kr.

Havvindforretningen har klaret sig rigtigt godt i 1. kvartal med høj produktion på vores idriftsatte aktiver og god fremgang i de af vores projekter, der er under opførelse.

Valget af det eller de foretrukne bud i Massachusetts-auktionen forventes at blive meldt ud sidst i maj. Desuden forventes resultatet af netallokeringen på 3,5 GW i Taiwan at foreligge i løbet af få uger. 

Vi deltager i denne auktion med vores fire Greater Changhua-projekter.
I april afgav vi et bud i auktionen i Connecticut, hvor der konkurreres om 200 MW havvindkapacitet. Vi afgav også bud i den tyske auktion, hvor vi forventer at resultatet vil foreligge i løbet af få uger.”

Finansielle nøgletal for 1. kvartal 2018


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35

Telekonference
I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag, den 26. april 2018 kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
UK: +44 203 194 0544
US: +1 855 269 2604 

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/20180426

Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før konferencen på:
https://orsted.com/da/Investors/Reporting/Annual-reports

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
https://orsted.com/da/Investors/Reporting/Annual-reports