Ørsted sælger 50 procent af havvindmølleparken Walney Extension og opjusterer forventningerne til 2017

Ørsted (tidligere DONG Energy) har underskrevet en aftale om at sælge 50 procent af sit 659 megawatt (MW) store britiske havvindmølleprojekt Walney Extension til et konsortium bestående af de to pensionsselskaber PKA og PFA, som hver får en ejerandel på 25 procent af projektet. Walney Extension, som er under opførelse, bliver verdens største havvindmøllepark, når den sættes i drift i anden halvdel af 2018.

Ørsted har ansvar for hele opførelsen af havvindmølleparken i overensstemmelse EPC-kontrakten. Ørsted skal også stå for drift og vedligehold af havvindmølleparken fra sin O&M-base i Barrow-in-Furness, samt afsætte elproduktionen fra Walney Extension.

Henrik Poulsen, administrerende direktør i Ørsted, siger:

"Vi er glade for at byde de to danske pensionsselskaber velkommen som medejere af Walney Extension. Vi har allerede et stærkt partnerskab med PKA om tre andre havvindmølleparker, og vi ser frem til at opbygge et lige så langvarigt partnerskab med PFA om det, der bliver verdens største havvindmøllepark, når den står færdig. Begge partnere har stort fokus på omstillingen til grøn energi, og jeg er glad for, at vores havvindsaktiver fortsætter med at være attraktive for institutionelle investorer."

Den samlede salgspris, der består af købet af en ejerandel på 50 procent og en forpligtelse til at finansiere 50 procent af betalingerne i henhold til EPC-kontrakten for hele havvindmølleparken (herunder transmissionsaktiverne), beløber sig til ca. GBP 2,0 mia., der betales i løbet af 2017 og 2018. Vi har afdækket provenuet i GBP, og denne afdækning har p.t. en markedsværdi på cirka 2,0 mia. kr.

Frasalget bekræfter fuldt ud vores forventninger til værdiskabelsen i projektet. Salgsprisen er endnu et bevis på, at investorerne deler Ørsteds opfattelse af værdien af selskabets projekter.

Efter frasalget af 50 procent af Walney Extension opjusterer Ørsted forventningerne til EBITDA for 2017 fra DKK 17-19 mia. til DKK 19-21 mia. Selv om det var forventet, at der ville blive foretaget farm-down i 2017, har transaktionen resulteret i, at en højere andel af EBITDA-avancen fra Walney Extension er blevet realiseret i 2017. Avancen på aktiekøbsaftalen forventes at blive indregnet i fjerde kvartal 2017 og at udgøre mere end 75 procent af det samlede forventede EBITDA-bidrag fra transaktionen. Den resterende del vil blive indregnet som EBITDA fra entreprisekontrakter, hvoraf vi forventer omkring 25 procent i 2017 og resten i 2018. Virksomhedens bruttoinvesteringer forventes fortsat inden for det tidligere udmeldte interval på DKK 18-20 mia.

Transaktionen er betinget af relevante konkurrencemyndigheders godkendelse og forventes afsluttet i fjerde kvartal 2017.

Fakta om Walney Extension

Havvindmølleparken får en samlet kapacitet på 659 MW – nok til at forsyne mere end 500.000 britiske hjem med grøn strøm.

Havvindmølleparken vil bestå af 87 havvindmøller med funktioner, der gør det muligt at øge ydelsen: 40 MHI Vestas V164-8,0 MW-møller og 47 Siemens Gamesa SWT-7,0 MW-154-møller.

Den 145 km2 store havvindmøllepark kommer til at ligge i det Irske Hav, ca. 19 km ud for Walney Islands kyst i Cumbria i det nordvestlige England.

Walney Extension forventes at være fuldt idriftsat i anden halvdel af 2018.

Yderligere oplysninger

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22
hebrl@dongenergy.dk

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@dongenergy.dk

 

Ørsted har en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og leverer intelligente energiprodukter til sine kunder. Ørsted har 5.600 ansatte og hovedsæde i Danmark. Ørsted-aktien handles på NASDAQ OMX Copenhagen [Orsted]. Koncernen havde i 2016 en omsætning på 61 mia. kr. (8,2 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.