Nomineringskomitéen i DONG Energy A/S indstiller nyt medlem til bestyrelsen

Nomineringskomitéen i DONG Energy A/S har i dag besluttet at indstille Dieter Wemmer som nyt medlem af bestyrelsen.

Dieter Wemmer har arbejdet i ledende økonomistillinger i mere end to årtier, senest som koncernøkonomidirektør i Allianz SE og som bestyrelsesmedlem i UBS Group AG. Han har betydelig erfaring inden for kapitalmarkeder, investeringer og risikostyring, og han formår at kombinere solid finansiel indsigt med en strategisk og operationel tankegang.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand og formand for Nomineringskomitéen i DONG Energy A/S, udtaler:

"Jeg er glad for, at Nomineringskomitéen har indstillet Dieter Wemmer som nyt medlem af bestyrelsen. Han har meget stærke finansielle kompetencer og kan bidrage med solid erfaring inden for kapitalmarkeder, investeringer og risikostyring til vores bestyrelse. Jeg er sikker på, at han vil være en gevinst for bestyrelsen."

Det forventes, at Dieter Wemmer bliver valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i første kvartal 2018.

Bestyrelsen for DONG Energy A/S består på nuværende tidspunkt af seks medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen. Som tidligere meddelt er det langsigtede mål, at der skal være otte medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om Dieter Wemmer fremgår nedenfor.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

 

Dieter Wemmer
60 år, tysk
Uddannelse: Ph.d. i matematik (Universität zu Köln, 1985), kandidat i matematik (Universität zu Köln, 1983)
Økonomidirektør: Allianz SE1
Bestyrelsesmedlem: UBS Group AG
Erfaring og særlige kompetencer: Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, kapitalmarkeder og M&A.
Uafhængighed: Dieter Wemmer vurderes som værende uafhængig baseret på kriterierne defineret i afsnit 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse som udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, offentliggjort i maj 2013 og opdateret i november 2014.
 

1 Dieter Wemmer fratræder denne stilling pr. 1. januar 2018 efter at have nået aldersgrænsen.

 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 5.800 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Koncernen havde i 2016 en omsætning på DKK 61 mia. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.