DONG Energy tildelt tre havvindprojekter i Tyskland

Dette er en dansk oversættelse af koncernmeddelelse nr. 16/2017 udsendt på engelsk 13. April 2017 kl 18.12.


I den første af to tyske auktioner har Bundesnetzagentur i dag tildelt DONG Energy retten til at bygge tre havvindprojekter i den tyske del af Nordsøen. DONG Energy deltog med seks projekter og vandt med følgende tre projekter, der har en samlet kapacitet på 590 MW:

• OWP West (240 MW)
• Borkum Riffgrund West 2 (240 MW)
• Gode Wind 3 (110 MW)

De tre projekter er planlagt til at blive idriftsat i 2024 under forudsætning af, at DONG Energy i 2021 træffer endelig investeringsbeslutning.

Samuel Leupold, Executive Vice President og koncerndirektør for Wind Power hos DONG Energy, siger: “Vi er glade for at have fået tildelt tre projekter i den første af to tyske auktioner, og vi har gode muligheder for at føje yderligere kapacitet til vores vindende projekter ved næste års tyske auktion. Vores ambition er at drive profitabel vækst og tilføre ca. 5 GW kapacitet inden udgangen af 2025, og dagens resultat understøtter denne ambition.”

Gennembrud for ‘nul-bud’
På to af projekterne – OWP West og Borkum Riffgrund West 2 – indgav DONG Energy bud på EUR 0 (nul) pr. MWh, hvilket betyder, at disse projekter ikke vil modtage tilskud oveni engrosprisen på el. Gode Wind 3-projektet blev tildelt baseret på en budpris på EUR 60 pr. MWh.

Samuel Leupold siger:
“Nul tilskudsbuddet er et gennembrud for havvinds konkurrencedygtighed, og det viser teknologiens store globale vækstpotentiale som en hjørnesten i et økonomisk bæredygtigt skift til grønne energisystemer. Billigere ren energi vil komme regeringer og forbrugere til gode og ikke mindst være en hjælp til at indfri klimamålene fra COP21 i Paris. Det er dog vigtigt at bemærke, at der var flere omstændigheder ved denne auktion, der muliggjorde nul-buddet. Det gælder især det faktum, at vi har indtil 2024 til at opføre projekterne. Det åbner mulighed for at indsætte næste generations havmøller, der vil understøtte en stor omkostningsreduktion. Buddet afspejler desuden, at omkostningerne ved nettilslutningen ikke er inkluderet.”

Samuel Leupold fortsætter:
”Finansiel disciplin er afgørende for os. Vores afkastkrav afspejler naturligvis projekternes eksponering mod markedsprisen på strøm. Vi vurderer, at disse tyske projekter har et solidt potentiale for værdiskabelse, og vi vil nu gå videre med at modne projekterne hen mod en endelig investeringsbeslutning i 2021.”

Volker Malmen, landechef i DONG Energy Tyskland, siger:
“At gøre grøn energi billigere end sort har i årevis været en del af DONG Energy’s strategiske ambition. Havvind er fuldt ud i stand til at erstatte gamle kraftværker og blive rygraden i Tysklands overgang til ren energi. Jeg håber, at dagens opløftende resultater vil inspirere til en accelereret udbygning af havvind i Tyskland og sætte gang i elektrificeringen af transport og opvarmning.”

DONG Energy bliver ansvarlig for havmøllerne, kabellægning mellem møllerne samt for transformerstationen til havs, mens netoperatøren TenneT bliver ansvarlig for at bygge, drive og eje eksportkablet og transformerstationen på land.

I Tyskland har DONG Energy pt. 902 MW havvind i drift, fordelt på Gode Wind 1 & 2 og Borkum Riffgrund 1, og yderligere 450 MW er under opførelse på Borkum Riffgrund 2, som forventes at blive sat i drift i 2019. I alt har DONG Energy 3.600 MW havvindkapacitet på tværs af Tyskland, Storbritannien og Danmark, og yderligere 3.800 MW er under opførelse.

Omkostningsfaktorer der muliggør bud med nul tilskud

• Platformskifte: Markant større havmøller – formentlig 13-15 MW – komme på markedet inden 2024. Med større møller kan udvikleren øge elproduktionen og samtidig nøjes med færre møller. Det bidrager væsentligt til omkostningsreduktioner både i anlægsfasen (færre tårne og forbindelseskabler og lavere omkostninger til skibe og mandskab) samt i forbindelse med drift og vedligehold i hele havmølleparkens levetid.

• Størrelse: OWP West og Borkum Riffgrund West 2 bliver lagt sammen til ét stort projekt med mulighed for at tilføje yderligere volumen ved næste års auktion.

• Beliggenhed: Projektet drager fordel af vindhastigheder på over 10 m/s, hvilket er blandt de højeste hastigheder malt på alle DONG Energy’s havmølleparker. Desuden ligger projektet ved siden af DONG Energy’s Borkum Riffgrund 1 & 2, hvilket betyder, at drift og vedligehold kan varetages fra DONG Energy’s eksisterende drifts- og vedligeholdelsesfaciliteter på havnen i Norddeich.

• Udvidet levetid: De tyske myndigheder har godkendt muligheden for at udvide aktivets levetid fra 25 til 30 år.

• Ikke et ’full scope’-projekt: I den tyske auktion bød udviklerne ikke på nettilslutningen, hvilket betyder, at den ikke er inkluderet i buddet.

Ovenstående faktorer medfører produktionsomkostninger, der er lavere end vores prognose for engrosprisen på el, og de vil gøre det muligt at skabe værdi og leve op til vores afkastkrav ved de forventede markedspriser uden tilskud. Når vi sammenligner med førende analysefirmaers prognoser for de tyske elpriser, betragter vi vores egne prognoser som relativt konservative. Vi anvender et højere afkastkrav end ved tidligere projekter for at afspejle den potentielt større risiko forbundet med eksponering mod markedspriser.

De omkostningsreduktioner, som er nødvendige i det tyske projekt, er fuldt ud realisérbare både teknisk og kommercielt. Frem mod den endelige investeringsbeslutning i 2021 vil DONG Energy følge de nøglefaktorer, der bestemmer de langsigtede elpriser i Tyskland. Til disse faktorer hører EU’s initiativer for at genoplive det europæiske kvotesystem for handle med rettigheder til udledning af CO2; udfasningen af atomkraft og konventionelle energikilder, hvilken rolle kul skal have fremover i Europa; samt udbygningen af de landbaserede transmissionsnet.

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere forventninger til det finansielle resultat for 2017 eller det forventede investeringsniveau for 2017.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@dongenergy.dk

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22
hebrl@dongenergy.dk


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.