DONG Energy halvårsregnskab 2016

Meget tilfredsstillende 1. halvår 2016 med vækst i driftsresultatet på 19%

• Driftsresultatet (EBITDA) for 1. halvår 2016 steg med 19% til 12,4 mia. kr. Det underliggende driftsresultat, renset for engangseffekter, steg med 34% og blev drevet af en stigning på 68% i Wind Power. Den kraftige vækst i Wind Power blev delvist modsvaret af effekten fra lavere gas-, olie- og elpriser

• Justeret ROCE (seneste 12 måneder) udgjorde 15% mod 7% ved udgangen af 1. halvår 2015

• Periodens resultat udgjorde 6,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 3,6 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2015

• De frie pengestrømme i 1. halvår 2016 udgjorde 5,3 mia. kr. mod -1,8 mia. kr. i 1. halvår 2015. Forbedringen var drevet af det højere EBITDA, reduktion af pengebindinger i arbejdskapital og lavere nettoinvesteringer

• Nettogælden faldt fra 9,2 mia. kr. ved udgangen af 2015 til 3,8 mia. kr. ved udgangen af juni 2016.


Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef siger i en kommentar til halvårsregnskabet:
Vi leverede et meget tilfredsstillende resultat for første halvår af 2016. Koncernens driftsindtjening voksede med 19% i forhold til samme periode sidste år, drevet af en stærk vækst i Wind Power.

I juni traf vi beslutning om at investere i den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 2, og i juli vandt vi retten til at opføre de hollandske havmølleparker Borssele 1 og 2.

De tyske og hollandske havvindprojekter bygger på vores stærke og differentierede forretningsmodel og vil bidrage til koncernens fortsatte profitable vækst. Vores vindende bud på de hollandske vindparker er resultatet af vores systematiske arbejde med at nedbringe omkostningerne til offshore vind, og er et klart bevis på offshore vinds langsigtede potentiale. Med Borssele 1 og 2 når vi for første gang under EUR 100 pr. MWh i LCoE.


Vigtige begivenheder siden delårsrapporten for 1. kvartal 2016
DONG Energy har nået væsentlige milepæle siden aflæggelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2016:

• Den 10. maj indgik DONG Energy aftale med Energinet.dk om at sælge gasdistributionsnettet for 2,3 mia. kr. med overdragelse d. 30. september 2016

• Den 9. juni blev DONG Energy noteret på Nasdaq Copenhagen

• Den 24. juni traf DONG Energy investeringsbeslutning om at opføre Borkum Riffgrund 2 på 450 MW, med forventet fuld produktion i første halvdel af 2019. Med beslutningen vil DONG Energy nå en samlet installeret kapacitet fra havvind på 6,7 GW i 2020

• Den 5. juli vandt DONG Energy retten til at opføre de hollandske Borssele 1 og 2 havmølleparker på i alt 700 MW til en pris på EUR 72,7 pr. MWh (ekskl. omkostninger til transmissionsinfrastruktur) for de første 15 år. Parkerne skal opføres inden for de næste fire år, med en fleksibilitet på 1 år

• Den 14. juli indgik DONG Energy aftale med Faroe Petroleum om salg af de norske olie- og gasfelter Trym, Ula, Tambar (inklusiv Tambar Øst) og Oselvar. Transaktionen er betinget af godkendelse fra de norske myndigheder og forventes afsluttet inden udgangen af året.


Forventninger til 2016
Forventningerne til EBITDA og bruttoinvesteringer for 2016, som senest udmeldt i prospektet offentliggjort d. 26 maj 2016, fastholdes:

• EBITDA (business performance) forventes at udgøre 20-23 mia. kr. i 2016

• Bruttoinvesteringerne for 2016 forventes at udgøre 18-21 mia. kr.


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere torsdag 4. august 2016 kl. 10.00:

Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/rapporter


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.