DONG Energy sælger sit danske gasdistributionsnet til Energinet.dk

DONG Energy og det statsejede selskab Energinet.dk har i dag indgået en aftale om, at Energinet.dk køber DONG Energy's ejerandel på 100% i DONG Gas Distribution A/S og relaterede operationelle aktiviteter. 97 medarbejdere overdrages, når handlen er gennemført den 30. september 2016.

DONG Gas Distribution A/S og relaterede operationelle aktiviteter vil blive solgt til en samlet pris på DKK 2,3 milliarder (selskabsværdi), og forventes at resultere i en gevinst ved salg af virksomheder (ikke en del af EBITDA) på DKK 1,5 milliarder. DONG Gas Distribution A/S’ bidrag til EBITDA i 2015 var DKK 360 millioner.

Handlens endelige gennemførelse er blandt andet betinget af godkendelse fra Finansministeriet, Energi-, Forsynings,- og Klimaministeriet og konkurrencemyndighederne. DONG Energy og Energinet.dk har endvidere indgået en aftale om ydelser i en overgangsperiode, efter at handlen er gennemført.  

DONG Gas Distribution A/S er et netselskab, som transporterer gas til cirka 122.000 kunder i Syd- og Sønderjylland samt Vest- og Sydsjælland. Frasalget til Energinet.dk er en del af den politiske aftale om DONG Energy's børsnotering.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+ 9955 9722

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller en opfordring til tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller dets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke rettet mod personer, der er hjemmehørende i en retskreds, hvor udsendelse eller distribution af denne meddelelse vil stride imod lovgivningen i den pågældende retskreds. Denne meddelelse må ikke blive videresendt til personer, der er hjemmehørende i en sådan retskreds. Derfor må denne meddelelse ikke blive distribueret i retskredse uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville nødvendiggøre registrering, forbehold eller medføre andre krav. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes på egen hånd at indhente eventuelle nødvendige oplysninger om eventuelt gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.

DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com