Tilbud om tilbagekøb af seniorobligationer – foreløbige resultater

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA ("USA") ELLER EN U.S. PERSON (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER TENDER OFFER MEMORANDUM (SOM DEFINERET NEDENFOR).


DONG Energy A/S (”DONG Energy”) annoncerer hermed de foreløbige resultater af invitationen til ejere af DONG Energys €500 mio. 4,00% obligationer forfaldne den 16. december 2016 ("2016 Obligationerne"), €500 mio. 6,500% obligationer forfaldne den 7. maj 2019 ("2019 Obligationerne"), €500 mio. 4,875% obligationer forfaldne den 16. december 2021 ("2021 Obligationerne") og €750 mio. 2,625% obligationer forfaldne den 19. september 2022 ("2022 Obligationerne", og sammen med 2016 Obligationerne, 2019 Obligationerne og 2021 Obligationerne ”Obligationerne”) om at tilbyde DONG Energy at tilbagekøbe Obligationer for kontanter (hvert et ”Tilbud” (Offer) og samlet ”Tilbuddene” (Offers)).   

Tilbuddene blev annonceret den 28. april 2016 baseret på vilkårene indeholdt i tender offer memorandum dateret den 28. april 2016 ("Tender Offer Memorandum") udarbejdet af DONG Energy. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Tilbuddene udløb (Expiration Deadline) den 10. maj 2016 kl. 17.00 (dansk tid).

Ved udløbet af Tilbuddene havde DONG Energy modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne for et samlet nominelt beløb på €524.084.000 i henhold til Tilbuddene.

I forlængelse heraf annonceres hermed DONG Energy’s ikke-bindende indikation på at ville acceptere tilbagekøb af alle Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene, uden skallering, som beskrevet nedenfor.

Den endelige prisfastsættelse for Tilbuddene forventes at finde sted omkring kl. 13:00 (dansk tid) den 11. maj 2016.

Obligationer   ISIN   Nominelt beløb udestående ved offentliggørelse af Tilbuddene   Reference (Benchmark)   Tilbagekøbs-spread (Purchase Spread)   Tilbagekøbs rente (Purchase
Yield)
  Indikativt tilbagekøbsbeløb (Indicative Acceptance Amount)  
€500 mio. 4,00% Obligationer med forfald 16. december 2016   XS0473787025   €500.000.000   N/A   N/A   0 %   €42.680.000  
€500 mio.
6,500%
Obligationer
med forfald
7. maj
2019
  XS0426738976   €500.000.000   N/A   N/A   0 %   €193.787.000
€500 mio. 4,875% Obligationer med forfald 16. december 2021   XS0473783891   €500.000.000   Interpolerede midt-swap rente (Interpolated Mid-Swap Rate)   40 bps   Summen af den relevante interpolerede midt-swap rente (Interpolated Mid-Swap Rate) og det relevante Tilbagekøbs-spread (Purchase Spread)   €139.627.000  
€750 mio. 2,625% Obligationer med forfald 19. september 2022   XS0829114999   €750.000.000   Interpolerede midt-swap rente (Interpolated Mid-Swap Rate)   50 bps       €147.990.000  

 

DONG Energy vil meddele, om selskabet vil acceptere tilbagekøb af Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene og, hvis således accepteret, det samlede nominelle beløb af Obligationer, som er gyldigt tilbudt tilbagekøbt og som accepteres (Final Acceptance Amount), det samlede nominelle beløb af Obligationer af hver serie (Series), som accepteres (sammen med den relevante skaleringsfaktor (Pro-ration factor) (hvis nogen)), de interpolerede midt-swap renter (Interpolated Mid-Swap Rates) for 2021 Obligationerne og 2022 Obligationerne, Tilbagekøbsrenten (Purchase Yield) for 2021 Obligationerne og 2022 Obligationerne, købsprisen (Purchase Price) og den påløbne rente (Accrued Interest) for Obligationer, der accepteres, kort tid efter afslutning af prisfastsættelsen af Tilbuddene.

Indtil DONG Energy meddeler den endelige samlede nominelle beløb af Obligationer af hver serie (Series), der accepteres til tilbagekøb, har ejerne af Obligationerne ingen sikkerhed for, om nogen Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene vil blive accepteret.

Afregning (Settlement Date) af Obligationer, som accepteres til tilbagekøb i henhold til Tilbuddene forventes gennemført den 13. maj 2016.  

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Head of Group Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


Restriktioner
Denne Koncernmeddelelse skal læses i sammenhæng med Tender Offer Memorandum. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at tilbagekøb værdipapirer. Distributionen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er i visse jurisdiktioner underlagt restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse og/eller Tender Offer Memorandum, er forpligtet af DONG Energy, de arrangerende banker (Dealer Managers) og Tilbagekøbsagenten (Tender Agent) til at holde sig orienteret om, og overholde, enhver sådan restriktion.   


DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com.