Aftale om salg af transmissionsaktiverne på Westermost Rough

Westermost Rough Ltd ("WMR"), der er et helejet datterselskab af DONG Energy A/S (50 % ), UK Green Investment Bank plc (25 %) og Marubeni Corporation (25 %), har i dag meddelt, at det har indgået aftale om salg af sine transmissionsaktiver til TC Westermost Rough OFTO Limited.

TC Westermost Rough OFTO Limited er stiftet af et konsortium bestående af Transmission Capital Partners Limited Partnership og International Public Partnerships Limited.

Transmissionsakiverne har en værdi af GBP 157 mio. (DKK 1,5 mia.). Aktiverne omfatter onshore-transformerstationen, eksportkabler og offshore-transformerstationen.

Frasalget sker i overensstemmelse med de britiske bestemmelser for offshore-transmissionsejere (OFTO). 

Efter en udbudsrunde valgte Ofgem, den britiske myndighed, der regulerer gas- og elmarkedet, i maj 2015 TC Westermost Rough OFTO Limited til at være den foretrukne tilbudsgiver ved salget af WMR-offshore-transmissionslicensen. 

Westermost Rough-havmølleparken ligger i den britiske del af Nordsøen, ca. 8 km ud for den britiske østkyst nær Withernsea, Yorkshire. Opførslen af konstruktioner på havet startede i 2014. I august 2014 blev den første turbine rejst, og første strøm blev leveret i september 2014. I maj 2015 var samtlige havmøller i drift. Parkens 35 Siemens 6 MW-vindmøller har en kapacitet på 210MW og leverer vedvarende energi til flere end 150.000 britiske husstande. 

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energys tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 9955 9100

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbej­dere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmøllepark­er; producere el og varme fra vores kraftværker; dagligt levere en­ergi til privat- og erhvervskunder; og producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) Læs mere på www.dongenergy.com