DONG Energy frasælger Stenlille Gaslager til Energinet.dk

DONG Energy og det statsejede selskab, Energinet.dk, har i dag indgået en aftale om, at Energinet.dk overtager 100% af aktiekapitalen i DONG Storage fra DONG Energy for DKK 2,25 mia. på gældfri basis. 

Salgsprisen inkluderer en indfrielse af en udskudt betaling fra DONG Energy's salg af Lille Torup Gaslager til Energinet.dk i 2007.

DONG Storage ejer og driver Stenlille Gaslager, som er det største af to gaslagre i Danmark med en fungerende gasvolumen på 575 mio.m3, svarende til 57% af den samlede danske gaslagerkapacitet.

Handlen er i overensstemmelse med DONG Energys strategi om frasalg af ikke-kerneaktiver. Jævnfør gældende EU-lovgivning om reglerne for 3. partsadgang vil DONG Energy som hidtil kunne benytte Stenlille Gaslager som lagerkunde på almindelige forretningsvilkår. Frasalget vil derfor ikke påvirke styringen af DONG Energy’s gasportefølje.

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets godkendelse.

Handlen forventes gennemført ultimo 2014 eller primo 2015.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2014 eller det forventede investeringsniveau for 2014-2015.

Yderligere oplysninger

Media Relations
Morten Kidal
99 55 95 83

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69

-----------------------------------------------------------------

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og relaterede produkter i Nordeuropa. DONG Energy har næsten 6.500 ansatte og har hovedsæde i Danmark. DONG Energy havde i 2013 en omsætning på 73 milliarder kroner (9,8 milliarder euro). For yderligere information, se www.dongenergy.com.