DONG Energy køber det britiske offshore vind udviklingsprojekt Race Bank

DONG Energy har erhvervet en 100% ejerandel i offshore vind udviklingsprojektet Race Bank i Storbritannien fra Centrica. Projektet har en samlet godkendt kapacitet på op til 580 megawatt og er beliggende i Greater Wash-området cirka 27 km fra den engelske østkyst.

Købesummen (selskabsværdi) for projektet er cirka DKK 450 mio. (GBP 50 mio.).

Race Bank-projektet har opnået alle væsentlige tilladelser fra de britiske myndigheder til opførelse og drift af parken. Der er allerede udført omfattende geotekniske og geofysiske undersøgelser af området. Tilladelserne betyder, at opførelsen offshore kan begynde fra 2017.

“Race Bank passer særdeles godt ind i vores eksisterende pipeline af havmølleprojekter og vil bidrage til opfyldelsen af vores strategiske mål om at have opført 6.500 MW i 2020. Forøgelsen af vores britiske projektportefølje med op til 580 megawatt understreger vores engagement i det britiske marked som helhed og specifikt det britiske marked for offshore vind,” siger Samuel Leupold, koncerndirektør i DONG Energy Wind Power.

“Race Bank-projektet er beliggende relativt tæt ved kysten, med gode vindressourcer, lav vanddybde, og havbundsforhold meget lig forholdene på DONG Energy’s øvrige britiske Runde 2-projekter. Jeg er overbevist om, at vi med vores mangeårige erfaring med at udvikle og opføre havmølleparker og med den fremadrettede sigtbarhed hvad angår tariffer, der er skabt med reformen af det britiske elmarked, Electricity Market Reform (EMR), indtil udgangen af dette årti, kan gennemføre et vellykket projekt,” siger Samuel Leupold.

Der er endnu ikke truffet endelig investeringsbeslutning om opførelsen af projektet. Dette afhænger af, at udviklingen af parken under DONG Energy’s ejerskab fortsætter med at forløbe smidigt.

DONG Energy er allerede i gang med at opføre havmølleparkerne West of Duddon Sands og Westermost Rough i Storbritannien, samt Borkum Riffgrund 1 og Gode Wind 1 + 2 i Tyskland. Disse projekter har en samlet kapacitet på cirka 1.460 megawatt.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger ca. 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.