DONG Energy indgår rammeaftale om 6 megawatt offshore vindmøller med Siemens Energy

DONG Energy og Siemens Energy har i dag underskrevet en rammeaftale om levering og servicering af i alt 300 havmøller på hver 6 megawatt - en samlet kapacitet på 1.800 megawatt. Møllerne vil blive installeret på udvalgte DONG Energy havmølleparker i Storbritannien i perioden fra 2014 til 2017.

Aftalen vedrører Siemens Energy’s nyudviklede 6,0 megawatt havmølle med en 154 meter rotor baseret på den gearløse direct drive teknologi. Siemens Energy’s nye mølle tilhører den næste generation af større havmøller på mere end 5 megawatt og vil give en væsentligt større produktion pr. position.

”Med aftalen får DONG Energy mulighed for at installere en betydeligt større mølle fra 2014 i forhold til det, vi kender i dag. Aftalen udgør en vigtig del af DONG Energy’s strategi om en markant udbygning af havvind og vil styrke vores position som markedsleder på offshore området,” siger Carsten Krogsgaard Thomsen, konstitueret administrerende direktør i DONG Energy.

”Aftalen om levering af de nye møller på i alt 1.800 megawatt er et vigtigt skridt i retning af yderligere industrialisering og vil bidrage til at gøre offshore vind mere konkurrencedygtigt,” siger Carsten Krogsgaard Thomsen.

Med aftalen får Siemens Energy mulighed for at optimere produktionen af 6 megawatt havvindmøllen og styrke sin markedsposition som leverandør af vindmøller til offshore industrien.

“Offshore vindenergi rummer enormt potentiale,” siger Michael Suess, medlem af bestyrelsen i Siemens AG og administrerende direktør i Energy Sector.

“Vindforholdene til havs er stærke og stabile og giver mulighed for en energiproduktion, der kan være ca. 40 procent højere end på land. Især Storbritannien, Danmark og Tyskland satser på fremtiden for offshore vindenergi. Vi glæder os over, at vores mangeårige kunde DONG Energy har valgt den seneste generation af vores vindmøller. Vi arbejder sammen på yderligere at nedbringe prisen på denne miljøvenlige form for elproduktion.”

Under rammeaftalen vil Siemens Energy designe, fremstille, levere, installere og servicere havmøllerne på 6 megawatt. Derudover har parterne aftalt produkt- og leverancegarantier, der afspejler aftalens størrelse.

Med aftalen forpligter DONG Energy sig til i tilfælde af annullering af projekter under aftalen at betale et aflysningsgebyr.

Hvorvidt enkelte projekter omfattet af aftalen vil blive opført og om den samlede kapacitet i rammeaftalen vil blive udnyttet afhænger af myndighedsbehandling på de konkrete projekter, og om DONG Energy træffer positive investeringsbeslutninger på projekterne.

DONG Energy og Siemens Energy har hver især en lang historie inden for offshore vindmølleindustrien. I marts 2009 indgik DONG Energy og Siemens Energy en aftale om levering af op til 500 havmøller med 3,6 megawatt kapacitet og en samlet kapacitet på op til 1.800 megawatt. Leveringsaftalen var verdens største af sin art, og parterne tog dermed et stort skridt hen imod en industrialisering af offshore vindsektoren.

I dag har DONG Energy og Siemens Energy samarbejde på projekter under opførelse på Lincs, London Array og West of Duddon Sands i Storbritannien, Borkum Riffgrund 1 i Tyskland og Anholt Havmøllepark i Danmark. Projekter på i alt ca. 2.000 megawatt.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

DONG Energy

Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

Siemens

Media Relations
Eva-Maria Baumann
+49 9131 18-3700


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com.