DONG Energy investerer i Studstrupværket

DONG Energy har i samarbejde med AffaldVarme Aarhus, som er en del af Aarhus Kommunes Teknik og Miljø, besluttet at forlænge levetiden af Studstrupværkets blok 3 i Aarhus, så anlægget kan køre videre frem mod 2030. Det samlede investeringsbeløb for levetidsforlængelsen er ca. DKK 550 mio. hvoraf AffaldVarme Aarhus betaler halvdelen.

Investeringen er en del af DONG Energy’s strategi om at konvertere DONG Energy’s centrale kraftværker til biomasse. Den konkrete investering i Studstrupværket gør, at værket fortsætter som leverandør af varme til Aarhus og omegn og er klar til at indgå i en senere biomassekonvertering. Der er en række komponenter på kraftværksblokken, som er udtjente efter næsten 30 års drift, og som derfor enten skal udskiftes eller renoveres for at sikre, at Studstrupsværket kan køre videre.

”Vi har en vision om at producere pålidelig og CO2-neutral energi. Som et led i vores strategi ønsker vi at fastholde og styrke positionen som førende leverandør af grøn varme i de store danske byer, og Studstrupværkets fortsatte drift og udvikling er en central del heraf. Ved at levetidsforlænge blokken kan vi sikre den fremtidige varmeforsyning i Aarhus-området og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores varmekunder i området,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Levetidsforlængelsen forventes færdiggjort ultimo 2013. 

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det
forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com