DONG Energy A/S’ oversigt over offentliggjorte oplysninger i medfør af værdipapirhandelslovens § 27b

I henhold til værdipapirhandelslovens § 27b følger nedenfor oversigt over de oplysninger, som DONG Energy A/S i perioden fra 11. marts 2011 til 3. april 2012, har offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med selskabets forpligtelser i værdipapirhandelsloven, selskabsloven og årsregnskabsloven.

Offentliggørelse i medfør af værdipapirhandelslovens § 27b og selskabslovens § 354: 

 

11.03.2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010
11.03.2011  DONG Energy A/S' oversigt over offentliggjorte oplysninger i medfør af værdipapir-
handelslovens § 27b
28.03.2011 PensionDanmark og PKA bliver medejere af Danmarks største havmøllepark
12.05.2011 DONG Energy præsenterer resultatet for det første kvartal 2011
16.05.2011 Ny og mere transparent præsentation af resultatopgørelsen
19.05.2011 Delårsrapport - 1. kvartal 2011
15.06.2011 Permanent løsning for Nordsøplatform Siri
15.06.2011 DONG Energys reparationsløsning eneste tilstrækkelige løsning for Siri
16.06.2011 DONG Energy og ScottishPower Renewables skal opføre West of Duddon Sands
havmøllepark
20.06.2011 DONG Energy frasælger Oil Terminals til Inter Pipeline Fund
28.06.2011 DONG Energy og Bladt Industries indgår langsigtet samarbejdsaftale om
vindmøllefundamenter
19.07.2011 Vilkår på plads for frasalg af Gunfleet Sands havmølleparkens transmissionsaktiver
25.07.2011 DONG Energy og Noreco indgår aftale om Siri-feltet i Nordsøen
10.08.2011 DONG Energy præsenterer resultatet for det første halvår 2011
16.08.2011 Høje energipriser gav solidt resultat
 16.08.2011  Ændret strategisk fokus gør at DONG Energy sælger sin andel i Nordkraft Vind
17.08.2011 DONG Energy A/S etablerer ny kreditfacilitet på EUR 1,3 mia.
22.08.2011 Koncerndirektør Niels Bergh-Hansen går på pension
26.08.2011 DONG Energy medstifter af konsortium for bioenergi i Måbjerg
31.08.2011 DONG Energy overtager Norecos andel af Siri-feltet
01.09.2011 Marubeni Corporation bliver medejer af havmølleparken Gunfleet Sands
27.09.2011 Frasalg af Barrow havmølleparkens transmissionsaktiver
29.09.2011 DONG Energy udnævner ny koncerndirektør
03.10.2011 DONG Energy øger sin andel i Syd Arne-feltet
18.10.2011 DONG Energy køber engelske Shell Gas Direct
20.10.2011 Frasalg af ejerandele i Anholt Havmøllepark er blevet godkendt
21.10.2011 Frasalg af Walney 1 havmølleparkens transmissionsaktiver
27.10.2011 Vestas og DONG Energy indgår aftale om test af ny 7 MW-havmølle
31.10.2011 DONG Energy præsenterer resultatet for de første ni måneder
01.11.2011 Gennemførelse af Marubeni Corporation's medejerskab af havmølleparken
Gunfleet Sands
04.11.2011 Stabilt resultat for årets første 9 måneder
04.11.2011 DONG Energy køber rettighederne til at videreudvikle tysk havmøllepark
16.12.2011 DONG Energy køber andel i de to første projekter i SMart Wind’s Hornsea zone
23.12.2011 Ændringer til tidligere meddelelse om salget af Oil Terminals
05.01.2012 DONG Energy A/S udsteder obligationer i britiske pund
05.01.2012 DONG Energy A/S har med succes udstedt obligationer i britiske pund
11.01.2012 Salget af Oil Terminals er nu gennemført
23.01.2012 Finansiel kalender 2012
23.02.2012 DONG Energy frasælger 50 pct. af tysk havmøllepark til KIRKBI og Oticon Fonden
27.02.2012 DONG Energy og Bayerngas udbygger Hejre-felt
02.03.2012
09.03.2012
DONG Energy præsenterer helårsresultatet for 2011
Årsregnskabsmeddelelse 2011 – et solidt resultat
12.03.2012 Anders Eldrup stopper som adm. direktør i DONG Energy
14.03.2012 DONG Energy undersøger ansættelsesvilkår
21.03.2012 Centrica og DONG Energy danner joint venture for at udvikle Runde 3 projekt i Det irske Hav, UK
23.03.2012 A2SEA investerer i nyt installationsfartøj
28.03.2012 Advokatundersøgelse: Anders Eldrup tilsidesatte sine forpligtigelser som adm. direktør

 

Koncernmeddelelser er tilgængelige hos Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, National Storage Mechanism (UK) samt på www.dongenergy.com.

 

Offentliggørelse i medfør af selskabslovens øvrige bestemmelser:

  

29.03.2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk
12.04.2011  Protokollat fra ordinær generalforsamling 12. april 2011 offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk
13.04.2011 Reviderede vedtægter anmeldt til Erhvervsstyrelsen
22.12.2011 Bestyrelsens forretningsorden offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk
19.03.2012 Reviderede vedtægter anmeldt til Erhvervsstyrelsen
03.04.2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggjort via www.offentlige-selskaber.dk

Indkaldelse til og protokollat fra ordinær generalforsamling og vedtægter er tilgængelige hos Erhvervsstyrelsen samt på www.dongenergy.com. Registreringerne hos Erhvervsstyrelsen er tilgængelige på www.cvr.dk.

 

Offentliggørelse i medfør af årsregnskabsloven:

11.03.2011   Årsregnskabsmeddelelse 2010
12.04.2011   Indsendelse af årsrapport 2010 til Erhvervsstyrelsen
19.05.2011   Delårsrapport 1. kvartal 2011
16.08.2011   Halvårsrapport
04.11.2011   Delårsrapport 3. kvartal 2011
09.03.2012   Årsregnskabsmeddelelse 2011


Regnskaberne er offentligt tilgængelige hos Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, National Storage Mechanism (UK) og på www.dongenergy.com.

 

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det forventede investeringsniveau.

For yderligere information, kontakt:

 
Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330
 
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com