DONG Energy og Noreco indgår aftale om Siri-feltet i Nordsøen

DONG Energy, operatør på Siri-feltet i dansk Nordsø, og licenspartner Noreco har indgået en aftale om, at DONG Energy med virkning fra 1. juli 2011 overtager Norecos ejerandel af Siri-feltet for omkring 70 mio. DKK (13 mio. USD), således at DONG Energy bliver eneejer af feltet. Aftalen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser, og alle forhold om aftalen forventes at være endeligt afklaret inden årets udløb.

Aftalen indebærer, at DONG Energy i overensstemmelse med Noreco, kan fortsætte og fuldt ud gennemføre arbejdet med reparationen af de revner, der blev konstateret i dele af platformens undersøiske struktur i 2009, så platformen kan drives videre på en sikker og forsvarlig måde.

Købesummen afspejler, at DONG Energy overtager de indtægter og udgifter, der knytter sig til Norecos andele i Siri-licensen - herunder udgifterne til reparation af den undersøiske struktur. Som tidligere oplyst udgør den samlede forventede reparationsomkostning omkring 2 mia. DKK.

Aftalen vil have virkning fra 1. juli 2011, men i perioden frem til 30. august 2011 kan Noreco vælge i stedet at sælge deres ejerandel eller en del heraf til en tredjepart, som i så fald vil overtage samtlige af Norecos rettigheder og pligter, herunder være forpligtet til at dække andelens part af udgifter til reparationsarbejdet.

"Vi er tilfredse med at have fået en konstruktiv aftale på plads, så vi kan gennemføre den reparation, vi anser for nødvendig for at kunne producere fra Siri-feltet og dets forbundne satellit-felter på sikker vis mange år fremover", siger Søren Gath Hansen, Executive Vice President i DONG Energy.

Aftalen om at overtage Norecos ejerandel af Siri-feltet omfatter ikke satellit-felterne udenfor Siri-licensen. I 2010 producerede Siri-feltet 1,8 mio. tønder olie inklusiv Stine-feltet, som er en satellit til Siri indenfor Siri-licensen.

Omkostningerne til den permanente løsning vil for DONG Energy være driftsomkostninger og vil, som tidligere annonceret, blive fordelt over 2011 og 2012. De hermed øgede driftsomkostninger vil i 2011 kun delvist blive modsvaret af en forøget andel af produktionen fra Siri-feltet. 

Indholdet af denne meddelelse ændrer dog ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9686

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com