DONG Energy sætter midlertidigt to kraftværksblokke i drift

DONG Energy har i dag besluttet midlertidigt at genopstarte blok 4 på Studstrupværket og blok 5 på Asnæsværket med virkning fra henholdsvis 9. december 2010 og 3. januar 2011. Samtidig tages Asnæsværkets blok 2 ud af produktion 3. januar 2011. Det er intentionen at tage de to kraftværksblokke ud af drift igen henholdsvis 1. april 2011 og 1. maj 2011 og samtidig genopstarte produktionen på Asnæsværkets blok 2 1. maj 2011. Koldt vejr kombineret med mangel på vand, i de reservoirer som forsyner de norske vandkraftværker, har skabt stor efterspørgsel efter produktionskapacitet i det nordiske energimarked. Samtidig giver den kolde vinter pres på varmeforsyningen i Aarhus og de omkringliggende kommuner. Ved at genopstarte Asnæsværkets blok 5 og Studstrupværkets blok 4 bidrager DONG Energy således til at sikre forsyningssituationen på elsiden og varmesiden. Studstrupværkets blok 4 og Asnæsværkets blok 5 blev taget ud af drift henholdsvis 1. april 2010 og 1. juni 2010. Bemandingen på Asnæsværket gør det ikke muligt, at have værkets blok 2 og 5 i drift samtidig. Meddelelsen om den midlertidige genopstart af Studstrupværkets blok 4 og Asnæsværkets blok 5 samt produktionsstop på Asnæsværkets blok 2 er samtidig givet til energibørsen Nordpool. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com