Finanstilsynet rejser sag mod DONG Energy

Finanstilsynet har i dag meddelt, at DONG Energy A/S gennem en politianmeldelse søges pålagt en bøde for manglende indsendelse af visse oplysninger til Finanstilsynet. Ifølge Finanstilsynet skulle DONG Energy som udsteder af obligationer noteret i London og Luxembourg have indsendt kopi af visse offentliggjorte koncern- og regnskabsmeddelelser til Finanstilsynet. DONG Energy er som statsligt aktieselskab og udsteder af noterede obligationer underlagt regler i både Danmark, England, Luxembourg og fra EU. DONG Energy har overholdt sine forpligtelser til at informere markedet og dermed investorer gennem udsendelse af pligtmæssige og frivillige koncern- og regnskabsmeddelelser til offentligheden, til børserne i Luxembourg og London og til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Alle meddelelser findes ligeledes på DONG Energy's hjemmeside. Der er derfor ikke tale om, at DONG Energy har tilbageholdt oplysninger for selskabets obligationsinvestorer eller øvrige interessenter. DONG Energy har været i dialog med Finanstilsynet om den manglende indsendelse af oplysninger og har foranlediget af sagen straks ændret sine procedurer for offentliggørelse, så de er bragt i overensstemmelse med Finanstilsynets krav. ”DONG Energy gør en stor indsats for at sikre et højt informationsniveau til alle vores interessenter, og vi har løbende, også før Finanstilsynets henvendelse, haft kontakt til både danske og udenlandske myndigheder for at sikre, at vi forstår reglerne rigtigt, herunder samspillet mellem EU reglerne og de nationale regler i Danmark, Luxembourg og England, og overholder dem. Det er vigtigt for os at understrege, at markedet og offentligheden har modtaget al relevant information til tiden. Vi ser det som en teknisk fodfejl, at der ikke er sendt en kopi af disse oplysninger til Finanstilsynet”, siger juridisk direktør Christian T. Skakkebæk. Kort om sagen: Dong Energy A/S har udstedt obligationsserier, som er noteret på børserne i London og Luxembourg. Se www.dongenergy.com for yderligere oplysninger om obligationerne. Udstedere af børsnoterede obligationer er underlagt regler om obligatorisk hjemland, der er baseret på et EU-direktiv. Danmark er obligatorisk hjemland for selskaber med hjemsted i Danmark, når et selskab har udstedt obligationer noteret på en børs i et EU-land, og den pålydende værdi per obligation er under EUR 1.000. Når Danmark er hjemland, skal selskabet sende kopi af visse offentliggjorte oplysninger til Finanstilsynet. Når en udsteder som DONG Energy A/S både har udstedt obligationer med pålydende værdi på under EUR 1.000 og derover, er Danmark ifølge Finanstilsynets fortolkning hjemland for samtlige obligationer, dvs. også for obligationsserier med en stykstørrelse på EUR 1.000 og derover. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.