Midlertidig produktionsløsning på Siri

Den 31. august 2009 valgte DONG Energy at stoppe produktionen i Siri-feltet. Det skete efter, at en planlagt inspektion havde afsløret revner i en undersøisk struktur placeret i tilknytning til olie-lagertanken under Siri-platformen. Strukturen bærer den caisson, som fører rør til og fra den undersøiske lager-tank. Revnerne er opstået, som følge af svigt i indstøbningen af caissonen. Der er ikke konstateret udsivning af olie eller anden forurening i forbindelse med revnerne. DONG Energy har som operatør på licensen nu udarbejdet en midlertidig løsning til at støtte caissonen og hermed forebygge yderligere udvikling af skaden. Stabiliseringen skal ligeledes sikre, at nødvendige undersøgelser kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt med henblik på at etablere en permanent løsning. Den midlertidige løsning er baseret på at flytte en borerig til Siri-platformen for at støtte caissonen ved hjælp af specialdesignet løfte¬udstyr. Med den midlertidige løsning forventes produktionen at kunne genoptages i løbet af november 2009 under hensyntagen til usikkerhed omkring blandt andet vejrforhold og behandlings¬tiden i forbindelse med tredjeparts verifikation af den midlertidige løsning og myndig¬heds¬godkendelser. DONG Energy's andel af produktionen fra Siri-området i 2008 var ca. 2,9 mio. tønder olie (bbl) svarende til 16% af selskabets samlede olie- og gasproduktion i 2008. DONG Energy's partnere i området er Noreco og RWE. Produktionsstoppet fra Siri-området vil for DONG Energy have en negativ effekt i 2009 på DONG Energy's forventede produktion fra området. Da der fra andre af DONG Energy's felter i 2009 samtidig forventes en produktion over det forventede, vil den samlede effekt ikke ændre de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regn¬skabs¬året 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.