Korrektion: DELÅRSRAPPORT - 1. KVARTAL 2009

Ny pdf vedhæftet af tekniske årsager. Ingen ændringer i indhold. Fornuftigt resultat trods økonomisk recession Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for 1. kvartal 2008: • Omsætningen steg med 4% til 15.616 mio. kr., primært som følge af højere gasproduktion fra Ormen Lange feltet. Dette blev dog delvist modsvaret af væsentlig lavere olie- og gaspriser samt lavere elpriser • EBITDA faldt med 17% til 2.653 mio. kr., hvoraf en væsentlig del skyldes tidsforskydningseffekter i forbindelse med de kraftige udsving i markedspriserne på især olie, gas og kul • Resultat efter skat blev 718 mio. kr. mod 1.252 mio. kr. • Der blev investeret for 2,9 mia. kr. i nye aktiviteter og eksisterende anlæg, herunder i et gasfyret kraftværksprojekt i Wales. Derudover blev der indgået aftale om køb af en polsk vindmøllepark Efter kvartalets afslutning er der købt en ejerandel på 50% af et gasfyret kraftværksprojekt i Holland, samt truffet investeringsbeslutning om havmølleparkerne Walney II og London Array i Storbritannien. I lyset af den økonomiske recession gennemføres omkostningsreduktioner med en effekt på 350 mio. kr. i 2009 - med stigende effekt i 2010-2011. ”Finanskrisen og den økonomiske recession påvirker DONG Energy's indtjening gennem faldende priser og lavere efterspørgsel efter el og gas. Det er glædeligt, at vi trods et fortsat meget vanskeligt økonomisk klima kan fastholde vores forventninger til resultatet for 2009 og, at vi samtidig har gennemført betydelige investeringer til styrkelse af DONG Energy”, siger koncernchef Anders Eldrup. Uændrede forventninger til 2009 EBITDA og resultat efter skat for 2009 forventes som tidligere udmeldt at falde væsentligt i forhold til 2008, hvor EBITDA var 13,6 mia. kr. og resultat efter skat var 4,8 mia. kr. Årsrapporten kan downloades på: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/rapporter/Delaarsrapporter.htm For yderligere information, kontakt: Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.