DONG Energy bygger flere havmølleparker i England

DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Walney II i det irske hav. Det sker som en konsekvens af den øgede støtte fra den engelske regering til vedvarende energi, som den engelske finansminister Alistair Darling lancerede i sin budgettale onsdag. Walney II vil blive søsterpark til DONG Energy's Walney I havmøllepark, hvor planlægningsarbejdet er færdiggjort. Med den engelske regerings udmelding, om at øge offshore støtten til 2 ROC, er der skabt grundlag for at igangsætte anlægsarbejdet. Den forventede samlede investering i Walney I og II er DKK 9,7 mia. Parkerne vil tilsammen få en kapacitet på 367 MW, og vil bestå af i alt 102 møller. Walney I er planlagt til at stå færdig i starten af 2011. Walney II forventes at stå færdig i 2012. I alt vil der blive produceret strøm svarende til omkring 250.000 husstandes årlige elforbrug. ”Det er glædeligt at der nu er skabt nogle rammer for at kunne implementere vores strategi om en betydelig ekspansion af DONG Energy's position inden for vedvarende energi. Med de 2 ROC kan vi nu gå i gang med opførelsen af Walney I og II,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. For London Array-projektets vedkommende vil partnerne nu afslutte deres vurderingsprocesser før en annoncering angående den endelige investeringsbeslutning. ”Med 2 ROC finder DONG Energy, at der er skabt et godt grundlag for også at gå videre med London Array-projektet. Det vil vi nu drøfte med vores partnere,” siger Anders Eldrup De møller der skal anvendes på projekterne er en del af den leverance som DONG Energy og Siemens Wind Power i marts 2009 indgik kontrakt om. Aftalen er verdens største offshore vindmølleaftale om levering af op til 500 møller til DONG Energy's kommende havmølleprojekter, og således vil Walney-projekterne aftage de første 102 møller fra den kontrakt. DONG Energy er i forvejen markedsleder inden for offshore vind, og har bygget omkring halvdelen af alle havmølleparker i verden. Walney I og II vil blive placeret i det irske hav 15 km fra den engelske vestkyst og er de første etaper i et samlet projekt, hvor DONG Energy har erhvervet rettighederne til at udvikle, opføre og drive en havmøllepark på op til 600 MW på stedet. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger, kontakt: Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Fakta: The Renewable Obligation er den væsentligste støtteordning for vedvarende el-projekter i Storbritannien. Ordningen giver britiske el-leverandører pligt til at købe en større mængde af deres strøm fra vedvarende kilder. Et Renewables Obligation Certificate (ROC) er et grønt certifikat, som udstedes til en akkrediteret producent af berettiget vedvarende strøm, som er produceret i Storbritannien og leveret til kunder i Storbritannien af et autoriseret forsyningsselskab. Efter bekendtgørelsen i dag vil der blive udstedt to ROC'er for hver produceret megawatt-time (MWt) af offshore vindkraft. DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. DONG Energy er markedsleder inden for offshore vindkraft og har opført omtrent halvdelen af alle de offshore vindmølleparker, der er i drift i verden i dag. Storbritannien er et af DONG Energys primære markeder for offshore vindkraft. DONG Energy er eneejer af Burbo Bank-projektet med en kapacitet på 90 MW og ejer 50 % af Barrow-projektet på 90 MW, som begge er i kommerciel drift i den østlige del af Det Irske Hav. Opførelsen af Gunfleet Sands I+II (med en kapacitet på i alt 172 MW) indledtes i begyndelsen af 2008 ved Themsens munding og er planlagt til at påbegynde kommerciel drift ved udgangen af 2009. Derudover har DONG Energy planer om at gennemføre flere større offshore vindkraftprojekter i Storbritannien, som for øjeblikket befinder sig i planlægnings- og udviklingsfasen. Se www.dongenergy.com for yderligere oplysninger DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.