DONG Energy øger andel i det norske oliefelt Ula

DONG Energy har valgt at udnytte sin forkøbsret og øger sin andel i oliefeltet Ula fra 5 til 20 procent. Det er licenspartneren Svenska Petroleum Exploration AS (Svenska), der har besluttet at sælge sin andel i feltet. Købesummen for Svenskas andel på 15 procent er på USD 130 mio. - ca. DKK 620 mio. Oliefeltet Ula er beliggende i den sydlige norske del af den centrale Nordsø og udgør sammen med Gyda- og Tambar-felterne det såkaldte UGT-område, som er et af DONG Energy's kerneområder inden for efterforskning og produktion. Ula fungerer i dag som produktionsplatform for Tambar- og Tambar Øst-felterne. Den øgede andel i Ula-feltet vil forøge DONG Energys 2P-reserver med ca. 13 mio. tønder olieækvivalenter (boe). Hertil kommer et væsentligt øget indvindingspotentiale blandt andet fra yderligere anvendelse af vand- og gasinjektion i feltet. Ula-feltet har en lang forventet levetid og kan således blive central i forhold til udbygning af andre felter i området herunder blandt andet Oselvar-fundet, hvor DONG Energy tidligere på året som operatør gennemførte en succesfuld vurderingsboring. ”Med købet sikrer vi yderligere olieproduktion og reserver og øger samtidig vores ejerandel i et centralt beliggende felt i forhold til modning og udbygning af vores øvrige licenser i området”, siger Søren Gath Hansen koncerndirektør i DONG Energy med ansvar for olie- og gasaktiviteterne. Overtagelsen forudsætter endelig godkendelse fra det norske olie- og energiministerium samt det norske finansministerium. Indholdet af denne meddelelse vil ikke ændre DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008, der, som tidligere udmeldt, forventes at være på niveau med resultatet for 2007. For yderligere oplysninger, kontakt: Investor Relations Steen Juul Jensen +45 9955 9724 Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 ______________________________ DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.