Årsregnskabsmeddelelse 2007

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2007. DONG Energy's finansielle resultater for 2007 var påvirket af, at 2007 var det første år hvor de tilkøbte selskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner indgik fuldt ud i DONG Energy's koncernregnskab. • Omsætningen udgjorde 41.625 mio. kr. i 2007 mod 36.554 mio. kr. i 2006. • EBITDA udgjorde 9.606 mio. kr. i 2007 mod 8.950 mio. kr. i 2006. • Resultat efter skat blev 3.259 mio. kr. i 2007 mod 5.039 mio. kr. i 2006. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie for 2007 svarende til 1.469 mio. kr. EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes at blive på niveau med 2007, svarende til selskabets tidligere udmelding fra 21. december 2007 I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen vil der blive afholdt pressemøde klokken 13.00 på Nesa Alle 1 i Gentofte. Telefonkonference for analytikere afholdes klokken 15:00: DK +45 32 714 573 UK +44 20 302 344 23 Præsentationen til denne telekonference kan fra kl. 13.00 downloades fra selskabets hjemmeside på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/. For yderligere oplysninger, kontakt: Investor Relations Steen Juul Jensen +45 99 55 97 20 Media Relations Louise Münter +45 61 55 87 71 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.