Børsnotering på OMX Nordic Exchange Copenhagen

I forlængelse af Finansministeriets meddelelse i dag bekræfter DONG Energy A/S at være klar til en notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Børsnoteringen forventes at bestå af et salg af eksisterende aktier til institutionelle og private investorer i Danmark samt til institutionelle investorer uden for Danmark. DONG Energys aktionærer består forud for det planlagte udbud af aktier af den danske stat (73,0 %), SEAS-NVE Holding A/S (10,9 %) og tidligere aktionærer i Elsam A/S (16,1 %). “Som et førende nordeuropæisk integreret energiselskab er dette et stort skridt i DONG Energys udvikling. Vi ser attraktive muligheder for at skabe yderligere vækst i de kommende år og udvide vores position i Nordeuropa. Vi er glade for at kunne tilbyde nye investorer mulighed for at deltage i vores selskabs fremtidige vækst,” udtaler administrerende direktør for DONG Energy A/S, Anders Eldrup. Citi, Danske Markets og Morgan Stanley er Joint Global Co-ordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy. Nordea er Joint Lead Manager og ABN AMRO, Carnegie og SEB Enskilda er Co-Lead Managers. Kort om DONG Energy DONG Energy er et integreret energiselskab med førende markedspositioner i Danmark samt med markedspositioner på andre væsentlige nordeuropæiske energimarkeder, herunder Norge, Storbritannien, Tyskland, Holland, Sverige og Polen. Selskabet er Danmarks største producent af el og varme og er blandt de førende producenter af el fra offshore vindmølleparker. DONG Energy har omfattende aktiviteter inden for efterforskning efter og indvinding og produktion af olie og naturgas i Nordeuropa med særlig fokus på naturgas. DONG Energy sælger desuden el og naturgas til flere end en million kunder. DONG Energys koncernledelse består af administrerende direktør Anders Eldrup, økonomidirektør Carsten Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør (Generation) Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør (Exploration & Production) Søren Gath Hansen, koncerndirektør (Distribution) Lars Erik Clausen og koncerndirektør (Markets) Kurt Bligaard Pedersen. Spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til: Investor Relations: Steen Juul Jensen, tlf. 30 57 88 82 Media Relations: Louise Münter tlf. 61 55 87 71 Yderligere oplysninger kan fås på www.dongenergy.com. Disclaimer Dette dokument udgør annoncering i henhold til bekendtgørelse nr. 1232 af 22. november 2007, der implementerer dele af direktiv 2003/71/EF (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemslande (“Prospektdirektivet”)). Et prospekt udarbejdet i henhold til Prospektdirektivet vil blive offentliggjort og kan, når det er offentliggjort, rekvireres fra sælgeren af værdipapirer. Dette dokument udgør ikke et udbud af værdipapirer. Værdipapirerne er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“U.S. Securities Act”) og må ikke, medmindre en sådan registrering sker, udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act. Selskabet har ikke til hensigt at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Ethvert udbud af værdipapirer vil ske på baggrund af et prospekt, som vil indeholde detaljerede oplysninger om selskabet og ledelsen samt om regnskabsforhold. For så vidt angår andre EØS-medlemslande end Danmark, som har implementeret Prospektdirektivet, er dette dokument alene rettet til og henvender sig alene til kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i det pågældende medlemsland. Dette dokument udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, 2) “investment professionals” som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den Britiske Bekendtgørelse”), 3) “high net worth companies” og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse, eller 4) personer, der i forbindelse med en medarbejderaktieordning falder inden for Den Britiske Bekendtgørelses paragraf 60 (alle sådanne personer betegnes under et “relevante personer”). Værdipapirerne udbydes kun til relevante personer, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået af sådanne relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller på anden vis støtte ret på dette dokument og dets indhold. Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn, herunder om de finansielle forventninger til 2007. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, naturgas-, el-, kul-, CO2-, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energys markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe aktier, som selskabet måtte udbyde i forbindelse med en eventuel børsnotering.