Kvartalsregnskab - Q1 2007

16.05.07 HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 10.673 mio. kr. mod 8.184 mio. kr. i 2006 EBITDA udgjorde 3.228 mio. kr. mod 3.348 mio. kr. EBIT udgjorde 1.991 mio. kr. mod 2.831 mio. kr.Resultat efter skat blev 1.302 mio. kr. mod 2.083 mio. kr. Resultat for tilkøbte selskaber udgjorde 888 mio. kr. mod 197 mio. kr.Pengestrømme fra driften udgjorde 2.961 mio. kr. mod 2.281 mio. kr. Pengestrømme fra investe-ringsaktivitet udgjorde -1.241 mio. kr. mod -4.724 mio. kr. De væsentligste investeringer i kvartalet var Ormen Lange projektet, nedgravning af elkabler i Nordsjælland, udenlandske vindaktiviteter samt første betaling på købet af ConocoPhillips i Danmark. Investeringerne i 2006 vedrørte primært købet af Elsam aktierI marts indgik DONG Energy en aftale om, at DONG Energy overtager ConocoPhillips' danske efter-forsknings- og produktionsaktiviteter for USD 300 mio.Forventningen til 2007 resultatet nedjusteres i forhold til resultatudmeldingen i Årsrapport 2006. EBITDA forventes nu noget lavere som følge af fortsat faldende elpriser. Forventningen til resultat efter skat er på niveau med udmeldingen i Årsrapport 2006, idet engangsindtægten som følge af re-duktionen i selskabsskatteprocenten fra 28% til 25% kompenserer for effekten af de lavere elpriser