E-sourcing

Et online værktøj til indsamling af pristilbud, leverandøroplysninger og udbudsmateriale.

Leverandørvejledning

Hvis du vil vide mere om, hvordan du deltager i et Ørsted-udbud via Scanmarket-platformen, er du velkommen til at downloade vores leverandørvejledning.

 

E-sourcing er et elektronisk indkøbsværktøj til indhentning af tilbud, leverandøroplysninger og dokumenter. Derudover er det med værktøjet muligt at gennemføre prisforhandlinger med tilbudsgivere.

Ørsted benytter e-sourcing-platformen ved navn Scanmarket, som anvendes til udbudsprocesser på tværs af organisationen. Scanmarket giver Ørsted mulighed for at sikre en ligetil og struktureret udbudsproces og kommunikation med tilbudsgivere.

E-sourcing giver tilbudsgiver følgende fordele:

 1. Den direkte adgang til at uploade tilbud sparer tilbudsgiver for tid
 2. Enkelt og effektivt værktøj til aflevering af tilbud
 3. Transparens gennem en klar og struktureret proces
 4. Lige adgang for alle tilbudsgivere sikrer retfærdig behandling

E-auktion

Ørsted kan gennemføre den afsluttende prisforhandling på et udbud via en e-auktion i scanmarket. I en e-auktion konkurrerer tilbudsgiverne direkte mod hinanden uden indblanding fra Ørsted. I løbet af hele e-auktionen kan tilbudsgiverne løbende justere deres priser nedad. Den enkelte tilbudsgivers placering kan hele tiden ses, og den ændres løbende og i realtid, efterhånden som tilbudsgiverens bud ændres i e-auktionen.

E-auktionen giver tilbudsgiver følgende fordele:

 1. En fair og gennemskuelig forhandlingsprocessen
 2. Indsigt i markedet gennem løbende opdatering af prisniveau
 3. Tidsbesparelse sammenlignet med traditionelle prisforhandlinger

Hvis du deltager i et udbud, hvor Ørsted har til hensigt at gennemføre den afsluttende prisforhandling via e-auktion, vil du senest to arbejdsdage inden auktionen modtage informationer om e-auktionen og om, hvordan du forbereder dig til den.

Leverandørens deltagelse

Leverandøren kan opnå adgang til Ørsteds udbud i Scanmarket på en af følgende måder:

1. Direkte via e-mail invitation fra Scanmarket-systemet, hvis:

 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og leverandøren er prækvalificeret i Achilles Utilities NCE (de tidligere Sellihca- og Connexio-databaser).
 • udbuddet ikke er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og Ørsted har udvalgt leverandøren til deltagelse.

Hvis du er inviteret til at deltage i et udbud direkte via e-mail, er du allerede blevet oprettet som leverandør i Scanmarket. Benyt venligst linket i e-mail invitationen for at få adgang til udbuddet.

2. Indirekte via selvregistreringslink, hvis:

 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU  og er annonceret offentligt gennem fx TED eNotices. Linket offentliggøres i annoncen.
 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og tilbudsgiver er prækvalificeret i Achilles Utilities NCE. Linket sendes ud gennem prækvalifikationssystemet.
 • udbuddet ikke er omfattet af Direktiv 2014/25/EU og Ørsted har udvalgt tilbudsgiveren til deltagelse. Linket sendes til leverandøren direkte.

Hvis du er inviteret til at deltage i et udbud gennem selvregistrering, bedes du benytte selvregistreringslinket og oprette dig som leverandør i Scanmarket. Efterfølgende vil du få direkte adgang til udbuddet.