Gældende lovgivning

Ørsted er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Udbudsprocessen skal derfor gennemføres i henhold til lovgivningen, hvor det er relevant, herunder kravene vedrørende anvendelse af det fælles europæiske udbudsdokument. Når direktiv 2014/25/EU ikke finder anvendelse, forhandler Ørsted direkte med udvalgte leverandører.

I Procurement bestræber vi os på at indgå aftaler, der kan anvendes af hele Ørsted-koncernen.