Indkøb

Ørsteds indkøbsafdeling, Procurement, forhandler og indgår aftaler om indkøb af varer og tjenesteydelser for Ørsted

Procurement har ansvaret for at forhandle og indgå indkøbsaftaler på varer og tjenesteydelser for hele Ørsted-koncernen.

Procurements opgave er at indgå aftaler, der skaber værdi for hele koncernen ved at udnytte synergier på tværs af koncernen og ved at forhandle sig til gode økonomiske og juridiske vilkår. Procurement skaber også værdi ved at udnytte afdelingens markedskendskab strategisk.

Procurement er organiseret på følgende vis:

  • Indirect Procurement – varetager indkøb, der går på tværs af koncernen
  • Customer Solutions Procurement – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for salg og distribution af el
  • Bioenergy – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for at producere elektricitet ved at investere i nye energiteknologier, der skal erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse og affald og sikre bæredygtig lagring
  • Offshore Wind Procurement – varetager indkøb i forbindelse med vores vindmølleparker
  • IT Procurement – varetager indkøb i forbindelse med IT-aktiviteter
  • Procurement Excellence – foretager strategiske leverandør- og markedsanalyser

Udbud i Procurement

Denne side giver et indblik i den indkøbsprocedure Procurement anvender, når der skal foretages indkøb til koncernen. Hjemmesiden angiver, hvilke regler Ørsted er underlagt, samt hvilken udbudsproces vi følger.

Endvidere gives der et overblik over, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til Procurement i Ørsted.

 

Læs mere

Ørsted Insurance A/S

Code of Conduct for leverandører (Engelsk)

Vores tilgang til arbejdet med ansvarlige indkøb

Aktuel lovgivning

Vi stræber efter at indgå aftaler, der kan bruges af hele Ørsted-koncernen

E-sourcing

Onlineindkøbsværktøj til indhentning af pristilbud, leverandøroplysninger og udbudsmateriale

Registrering af leverandører

Udfyld venligst formularen her

Interesseret i at blive leverandør for Ørsted?

Vores udbudsproces består
af fem trin

Offshore Wind Procurement

Ansvarlige for indkøb af forskellige varer og tjenesteydelser, som bruges til opførelse og/eller drift af vores havvindmølleparker

Krav til leverandørfakturaer

Dine fakturaer skal overholde visse krav, så vi kan bogføre udgifterne korrekt og sørge for, at fakturaerne bliver betalt til tiden

Kontakt os

Find den rigtige indkøbsafdeling